Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Aktuality


Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt - Hastings, Anglie

Na přelomu září a října se studenti našeho gymnázia zúčastnili jazykového kurzu ve Velké Británii. Hlavním cílem bylo malé přímořské městečko Hastings. 

Sportovní kurz

Druhý týden v září se žáci septim zúčastnili tradičního sportovního kurzu. Studentka 7. B Martina Bittnerová o něm napsala článek.

Úspěch dívčího družstva na Corny

Ve středu 16. 9. 2015 se  ve sportovním areálu u školy konalo okresní kolo středoškolského atletického poháru Corny.

Zahraniční jazykové pobyty

Vyučující cizích jazyků připravili projekt na podporu jazykového vzdělávání v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování. 

Magičtí Lucemburkové - Čeští králové a panovníci Svaté říše římské

Studenti tercií navštívili výstavu konanou k 700. výročí narození Karla IV. z rodu Lucemburků.

Putovní výstava - Tomáš Baťa Jr. (1914 - 2008)

Od 14. do 21. září byla v prostorách naší školy instalována putovní výstava UTB ve Zlíně, která dokumentuje osobní i pracovní život Tomáše Bati mladšího.

Naše studentky si pro seniory připravily zajímavý program

V pátek 26. 6. 2015 dorazily do Ostravy-Radvanic studentky našeho gymnázia, aby více než třiceti pacientům z Léčebny dlouhodobě nemocných a uživatelům Domu sociálních služeb ve zdejší společenské místnosti zpříjemnily dopoledne. 

Ocenění žákovských osobností města Ostravy

V pondělí 17.6.2015 převzaly z rukou náměstka primátora ceny udělené radou města žákovské osobnosti ostravských základních škola a gymnázií.

Zájmové dny 2015

Také v letošním školním roce připravili vyučující pro žáky školy akce v rámci projektu Zájmové dny. 

Letní škola Mechatronických systémů 2015

Ve středu 3. 6. se třída kvinta A zúčastnila Letní školy Mechatronických systémů, kterou pořádala Katedra automatizační techniky a řízení Fakulty strojní VŠB-TUO.

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015

V letošním roce byla naše škola zařazena do projektu České školní inspekce Výběrové zjišťování výsledků žáků.

Vynikající úspěchy našich studentů ve finále Astronomické olympiády

Do celorepublikového finále 12. ročníku Astronomické olympiády se podařilo probojovat z krajského kola dvěma našim studentům – Jaromíru Mielcovi z 6. B a Radomíru Mielcovi z primy. To se nepodařilo žádné jiné ostravské škole!

Pozorování částečného zatmění Slunce

V pátek 23. března jsme v prostoru před školní budovou pozorovali částečné zatmění Slunce.

Výstava fotografií z Jižního Súdánu

Putovní výstava fotografií  z Jižního Súdánu

Šumná Ostrava – úspěch ve finále

Sedmý ročník Šumné Ostravy zná jména vítězů. Dne 6. listopadu přivítalo Wichterlovo gymnázium finalisty dějepisné soutěže.

Návštěva z Jižního Súdánu

Studenti septim a oktáv přivítali na začátku října v rámci výuky ZSV zajímavého hosta – Bernarda Oringa Balmoi, biskupa Episkopální církve z jihosúdánského Toritu. 

Vítejte v Gothamu!

Batman, Spiderman, Iron man, Superman, ale taky Voleman, Alois Nebel – všechny tyto hrdinovy a superhrdiny a mutanty a jejich psychopatické a paranoidní a bůhvíjaké ještě protivníky lze potkat v dětském oddělení Knihovny města Ostravy.

Moje město - architektura do škol

Gymnázium Volgogradská je pilotní školou projektu Moje město - architektura do škol. S vizí tohoto projektu přišly tři studentky Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s pedagogy našeho gymnázia.

Daleká cesta za svobodou – víkend v Terezíně

16. – 18. listopadu 2012 jsme se s Lenkou Hýlovou a Eliškou Šidíkovou ze sexty B zúčastnily zážitkově-vzdělávacího víkendu v Terezíně.

Magistrát města Ostravy oceňoval žákovské osobnosti

U příležitosti Dne dětí 2014 proběhlo 10.6.2014 v Divadle loutek v Ostravě slavnostní předávání Ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů. Z naší školy byly oceněny hned dvě studentky – Karolína Veselá a Magdaléna Kubisová (obě z 3.B) za mimořádné úspěchy v mimoškolních aktivitách.

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873