Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Sdružení rodičů

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Volgogradská 6a

Školní rok 2020/2021

 • 22.9.2020 od 17 hod - volba členů školské rady, organizace školního roku, školní řád - omlouvání absence
 • 24.11.2020 od 17.00 hod - ONLINE
 • 13.4.2021 od 17.00 hod - ONLINE

Školní rok 2018/2019

Zápis ze dne 18.9.2018

Školní rok 2017/2018

Zápisy ze schůze výboru:
Zápis ze dne 24.10.2017

Školní rok 2016/2017

Zápisy ze schůze výboru:
Zápis ze dne 3.10.2016


Školní rok 2015/2016

Zápisy ze schůze výboru:
Zápis ze dne 22.9.2015


Školní rok 2014/2015

hudebna

Vážení rodiče a přátelé SRPŠ,

rádi bychom vám poděkovali za vaši dosavadní podporu a spolupráci.

I v tomto školním roce budeme podporovat studenty v soutěžích, seminářích, odborných přednáškách, ale také například při pořádání plesu absolventů. Tedy nejen ve vzdělávání, ale i ve volnočasových aktivitách pořadaných školou. Stejně jako každý rok plánujeme vyčlenit finanční prostředky do předmětů hudební, tělesná a výtvarná výchova. Chceme i nadále spolupracovat se Studentskou radou a podporovat vydávání časopisu Oktavián. V duchu tradice předchozího roku jsme se rozhodli i letos přerozdělit část vybraných finančních příspěvků zpět do jednotlivých tříd a finančně přispět maturitním třídám, např. v přípravě stužkovacího večírku.

Ve školním roce 2013/2014 SRPŠ konkrétně přispělo na:

 • Finanční dar do předmětů HV, TV a VV
 • Odborné přednášky
 • Cestovné žáků na olympiády a soutěže
 • Odměny v soutěžích
 • Příspěvek na ples absolventů
 • Příspěvek na taneční večer studentů

Abychom mohli realizovat výše uvedené akce a aktivity vašich dětí dovolujeme si vás požádat o zaslání členského příspěvku 200,-Kč na dítě na školní rok 2014/2015. Členský příspěvek můžete uhradit v hotovosti u třídního učitele do 30.11.2014

O činnosti sdružení vás budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek školy, popř. emailem.

Ing. Luděk Růčka

předseda SRPŠZápisy ze schůzi výboru:

Zápis ze dne 21.4.2015
Zápis ze dne 25.11.2014
Zápis ze dne 23.9.2014
Revizní zpráva
Zápis ze dne 26.6.2014
Zápis ze dne 29.4.2014
Zápis ze dne 26.11.2013
Zápis ze dne 24.9.2013
Stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Volgoradská


Informace o činnosti SRPŠ za školní rok 2012/2013

01

SRPŠ investuje vybrané příspěvky do různých oblastí školních i mimoškolních činností, zastupuje zájmy dětí a studentů, prosazuje jejich vzdělávání a všestranný rozvoj jejich osobností. Jedná se především o příspěvky na cestovné, na soutěže a tematicky odborně zaměřené přednášky, projekty a kurzy. Dále o příspěvky na nákupy učebních pomůcek, tvorbu školního časopisu, odměny studentům v soutěžích, apod.
Novinkou v tomto školním roce bylo pořádání plesových párty pro malé i velké.

  Stabilní finanční podpora je v těchto oblastech:
 • pomůcky do tělesné výchovy – floorbalové hokejky, míče, atd., dle požadavků vyučujících
 • pomůcky do výtvarné výchovy – pomůcky na kreslení, papíry
 • pomůcky do hudební výchovy – nákup drobných hudebních nástrojů
 • fyzika – nákup solární stavebnice do soutěže
 • cestovné, popř. startovné pro studenty, kteří se účastní soutěží, olympiád
 • odměny pro studenty, kteří se účastní soutěží pořádaných školou
 • finanční podpora Studentské rady a školního časopisu Oktavián
 • příspěvek na odbornépřednášky.

Ve školním roce 2012/2013 SRPŠ přispělo:

 • Darovací smlouva – repro soustava mobilní ozvučení
 • Finanční dar do HV - rytmické nástroje
 • Finanční dar do TV, nákup sportovního náčiní
 • Finanční dar do VV
 • Fyzika – solární stavebnice do soutěže "Napájení Sluncem"
 • Přednášky
 • Cestovné žáků, ceny do soutěží
 • Příspěvek na plesy studentůIng.Luděk Růčka
předseda 

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873