Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Učební plán

Školní vzdělávací program „Non scholae sed vitae discimus “
od 1.9.2018 počínaje 1. a 5. ročníkem

  prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva
Český jazyk a literatura 5(1) 4(1) 4(1) 3,5(1) 3(1) 3(1) 4(1) 4(1)
Cizí jazyk 1 4 4 3 3 3 3 3 3
Cizí jazyk 2 - - 3 3 3 4 3 3
Výchova k občanství 1 1 1 1 - - - -
Etická výchova - - 1 1 - - - -
Základy společenských věd - - - - 1 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 3 -
Zeměpis 1 2 2 2 - - - -
Geografie - - - - 2 2 1 2
Matematika 5 (1) 5(1) 4(1) 4 (1) 4(1) 3(1) 4(1) 3(1)
Fyzika 1,5 (0,5) 2 2 2,5(1) 3(1) 2 2 1
Chemie - 2 2 2,5(1) 3(1) 2 2 2
Přírodopis 2 2 2 2 - - - -
Biologie - - - - 3(1) 2 3(1) 2
Informatika 2 - - - 2 2 - -
Estetická výchova [1] 3 3 2 2 [2] 2 [2] 2 - -
Tělesná výchova 3 3 3 2 2 3 2 2
Volitelný předmět 1 - - - 1 - 2 2 2
Volitelný předmět 2 - - - - - - 2 2
Volitelný předmět 3 - - - - - - - 2
Volitelný předmět 4 - - - - - - - 2
Celkem hodin 29,5 30 31 31,5 33 34 33 32


Poznámky k učebnímu plánu:

Hodiny označeny‚ v závorce () jsou vyčleněny na cvičení.
Estetická výchova [1] - zahrnuje hudební a výtvarnou výchovu.
Estetická výchova [2] podle volby žáka - hudební výchova nebo výtvarná výchova

Součástí tělesný výchovy je v sekundě a kvintě - týdenní lyžařský kurs
  v septimě - týdenní sportovní kurs

Cizí jazyky :

angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština

Volitelné předměty v sextě - oktávě

Český jazyk a komunikační výchova Kulturní seminář
Latina Dějiny umění
Cvičení z anglického jazyka Konverzace v cizím jazyce
Seminář ke zkoušce z FCE Příprava k Zertifikat Deutsch B1
Seminář z moderních dějin Dějepisný seminář
Společenskovědní seminář Seminář z geografie
Cvičení z matematiky Seminář z matematiky
Fyzikální seminář Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie Cvičení z analytické chemie
Biologicko-chemický seminář
Úvod do deskriptivní geometrie Úvod do programování
Deskriptivní geometrie Programování
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873