Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Veřejné zakázky

Aktuální

Výzva k předložení cenové nabídky na zakázku „Dodávka serveru a jeho implementace“

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1 - Technická specifikace předmětu plnění
Příloha č.2 - Obchodní pomínky - návrh kupní smlouvy
Příloha č.3 - Krycí list nabídky
Příloha č.4:- Čestné prohlášení

Lhůta pro podání nabídky: 24.7.2020 do 10:00 hodin
Zveřejněno: 2.7.2020


Archiv

Výzva k předložení cenové nabídky na zakázku „Modernizace laboratoře chemie“

Lhůta pro podání nabídky: 30.1.2019 do 10:00 hodin
Zveřejněno: 14.1.2019

Výzva k předložení cenové nabídky na zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP na stavbu „Rekonstrukce střechy tělocvičny“

Lhůta pro podání nabídky: 4.6.2018 do 12:00 hodin
Zveřejněno: 11.5.2018

Výzva k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce střechy tělocvičny“

Lhůta pro podání nabídky: 24.5.2018 do 12:00 hodin
Zveřejněno: 30.4.2018

Veřejná zakázka byla zrušena.

Výzva k předložení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP a inženýrskou činnost pro akci „Rekonstrukce střechy tělocvičny“

Podrobnosti výzvy a specifikace dodávky zde
Lhůta pro podání nabídky: 22.11.2016 do 13:00 hodin

Zveřejněno: 1.11.2016

Výzva k předložení cenové nabídky na dodávku počítačů

Lhůta pro podání nabídky: 8.8.2016 do 10:00 hodin

Zveřejněno: 22.7.2016

Výzva k předložení cenové nabídky na dodání drobného nábytku na vybavení vestibulu školy

V rámci úpravy vestibulu požadujeme dodat nábytek dle specifikace v příloze. V cenové nabídce uveďte cenu za dodávku a montáž včetně dopravy.
Případné dotazy zodpovíme prostřednictvím e-mailu nebo na tel. 721 133 612. Prohlídka místa plnění po dohodě.
Lhůta pro podání nabídky: 10.5.2016 do 14:00 hodin
Zveřejněno: 25.4.2016
Oznámení o výsledku veřejné zakázky - smlouva

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Anglii"

Lhůta pro podání nabídky: 22.5.2015 do 12:00 hodin
Zveřejněno: 11.5.2015 
Oznámení o výsledku veřejné zakázky - smlouva

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Německu"

Lhůta pro podání nabídky: 22.5.2015 do 12:00 hodin
Zveřejněno: 11.5.2015
Oznámení o výsledku veřejné zakázky - smlouva

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Gymnázium Volgogradská - Nákup tabletů s příslušenstvím"

Lhůta pro podání nabídky: 13.11.2014 do 10:00 hodin
Zveřejněno: 23.10.2014
Oznámenío výsledku.

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Výměna podlahové krytiny v kabinetech"

Lhůta pro podání nabídky: 30.4.2014 do 14:00 hodin
Zveřejněno: 14.4.2014

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Modernizace posluchárny přírodovědných předmětů "

Dodávka žákovského nábytku, výměna podlahové krytiny, drobné stavební úpravy.
Lhůta pro podání nabídky: 18.4.2014 do 12:00 hodin
Zveřejněno: 19.3.2014

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka zboží - hardware (PC, LCD monitorů, dataprojektorů)"

V rámci realizace IPo EU peníze středním školám, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0599 vyhlašujeme výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka zboží - hardware (PC, LCD monitorů, dataprojektorů)".
Lhůta pro podání nabídky: 7.3.2014 do 10:00 hodin
Zveřejněno: 21.2.2014

Výzva k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP a inženýrskou činnost pro akci „Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská“

Lhůta pro podání nabídky: 18.11.2013 do 10:00 hodin
Zveřejněno: 5.11.2013

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka zboží - hardware (PC, LCD monitorů, dataprojektor)"

V rámci realizace IPo EU peníze středním školám, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0599 vyhlašujeme výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka zboží - hardware (PC, LCD monitorů, dataprojektor)".
Lhůta pro podání nabídky: 25.10.2013 do 10:00 hodin
Zveřejněno: 11.10.2013

Výzva k podání nabídky na zpracování energetického auditu a zpracování PD skutečného stavu včetně rozpočtu zateplení

Případní zájemci mohou získat informace o veřejné zakázce u ředitele školy (tel.: 731 133 612, e-mail: reditel@gyvolgova.cz ).
Lhůta pro podání nabídky: 29.7.2013 do 12:00 hodin
Zveřejněno: 20.7.2013

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Nákup elektroniky"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Nákup elektroniky" v rámci projektu Zkvalitnění školní Wi-Fi sítě.
Lhůta pro podání nabídky: 11.6.2013 do 12:00 hodin
Zveřejněno: 21.5.2013

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Stavební úpravy hlavního vstupu"

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavby „Stavební úpravy hlavního vstupu“ budovy Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace.
Nejedná se o zadávací řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Případní zájemci mohou získat informace o veřejné zakázce u ředitele školy (tel.: 596 750 873, e-mail: reditel@gyvolgova.cz ).
Lhůta pro podání nabídky: 15.4.2013 do 12:00 hodin
Zveřejněno: 15.3.2013
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873