Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Volitelné předměty

obrazok

Přehled volitelných předmětů vyučovaných ve školním roce 2018/2019

Kvarty

 • Aplikovaná informatika (v humanitních a přírodovědných předmětech)

Sexty

 • Český jazyk a komunikační výchova
 • Cvičení z matematiky
 • Seminář ke zkoušce FCE

Septimy

 • Cvičení z anglického jazyka
 • Seminář ke zkoušce FCE
 • Příprava k Zertifikat Deutsch B1
 • Konverzace ve španělském jazyce
 • Konverzace v ruském jazyce
 • Společenskovědní seminář
 • Fyzikální seminář
 • Cvičení z analytické chemie
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Úvod do programování

Oktávy

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace ve španělském jazyce
 • Konverzace v ruském jazyce
 • Příprava k Zertifikat Deutsch B1
 • Společenskovědní seminář
 • Dějepisný seminář
 • Seminář z matematiky
 • Fyzikální seminář
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Úvod do programování

Přehled volitelných předmětů vyučovaných ve školním roce 2017/2018

Kvarty

 • Aplikovaná informatika (v humanitních a přírodovědných předmětech)

Sexty

 • Český jazyk a komunikační výchova
 • Cvičení z chemie
 • Úvod do deskriptivní geometrie
 • Seminář ke zkoušce FCE

Septimy

 • Cvičení z anglického jazyka
 • Seminář ke zkoušce FCE
 • Konverzace ve španělském jazyce
 • Společenskovědní seminář
 • Cvičení z matematiky
 • Fyzikální seminář
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Úvod do deskriptivní geometrie
 • Úvod do programování

Oktávy

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace ve španělském jazyce
 • Společenskovědní seminář
 • Dějepisný seminář
 • Seminář z matematiky
 • Fyzikální seminář
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Dějiny umění
 • Úvod do deskriptivní geometrie
 • Úvod do programování
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873