Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Výsledky přijímacího řízení

do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

Registrační čísla přijatých uchazečů - 2.kolo

304, 302, 306, 305, 307, 309, 301, 308, 303
Podrobné výsledky přijímacího řízení

Zveřejněno 14.7.2020

Rozhodnutí je možno vyzvednout 15.7.2020 v době od 7.00 do 13.00 hodin na sekretariátu školy, současně můžete odevzdat zápisový lístek.

Zákonný zástupce přijatého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí – tj. zveřejnění na úřední desce a webových stránkách školy - potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.


Registrační čísla přijatých uchazečů - vydáno nové rozhodnutí

10329, 20183, 20246

Zveřejněno 30.6.2020

Rozhodnutí je možno vyzvednout 30.6.2020 v době od 7.00 do 15.00 hodin na sekretariátu školy.


Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873