Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Výsledky přijímacího řízení

do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. 

Zveřejněno 14.6.2021

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení zde


Zveřejněno 2.6.2021

Registrační čísla uchazečů přijatých v rámci autoremedury:

10297

Rozhodnutí o přijetí je možno vyzvednout na sekretariátu školy v době od 7.00 do 15.00 hodin, po telefonické domluvě i v jiném čase.


Zveřejněno 28.5.2021

Registrační čísla uchazečů přijatých v rámci autoremedury:

20270, 20261, 20231, 20206, 10108, 10227, 10255

Rozhodnutí o přijetí je možno vyzvednout od pondělí 31.5.2021 v době od 7.00 do 15.00 hodin na sekretariátu školy, po telefonické domluvě i v jiném čase.
Prosíme přijaté uchazeče, aby s ohledem na urychlení přijímacího řízení doručili zápisový lístek, případně oznámili e-mailem (info@gvoz.cz), že nemají zájem nastoupit ke studiu na naší škole.


Zveřejněno 25.5.2021

Registrační čísla uchazečů přijatých v rámci autoremedury:

10181, 20163, 10207, 20139, 20183, 10223 

Rozhodnutí o přijetí je možno vyzvednout v době od 7.00 do 15.00 hodin na sekretariátu školy, po telefonické domluvě i v jiném čase.
Prosíme přijaté uchazeče, aby s ohledem na urychlení přijímacího řízení doručili zápisový lístek, případně oznámili e-mailem (info@gvoz.cz), že nemají zájem nastoupit ke studiu na naší škole.


Zveřejněno 19.5.2021

Seznam přijatých uchazečů

Seznam nepřijatých uchazečů

Seznam nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili úspěšně kritéria přijímacího řízení

Seznam všech uchazečů řazený dle registračního kódu

Poučení:

  • Zákonný zástupce přijatého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od  termínu pro zveřejnění výsledků (tj. do 2. 6. 2021 včetně). Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole, případně ho vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
  • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
  • Prosíme přijaté uchazeče, aby s ohledem na urychlení přijímacího řízení doručili zápisové lístky, případně oznámili e-mailem ( na adresu info@gvoz.cz), že nemají zájem nastoupit ke studiu na naší škole. 
  • Rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně (po předložení průkazu totožnosti) na sekretariátu školy 20.5.2021 v době od 12:00 do 15:00 hodin a pak další den v době od 7 do 15 hodin.
  • Nepřijatý uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, si může v souladu s § 60e odst. 3 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Upřednostňujeme osobní vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí a odevzdání zápisového lístku v případě přijetí – velmi to urychlí proces přijímacího řízení.

Děkujeme.

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873