Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů:

310, 316, 305, 311, 312, 302, 304, 307, 314, 317, 308, 303

Seznam nepřijatých uchazečů:

309, 306, 315, 313

Podrobný přehled výsledků

- Zákonný zástupce přijatého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí – tj. zveřejnění na úřední desce a webových stránkách školy - potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku. 

- Rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí si budou moci zákonní zástupci uchazeče vyzvednout osobně (po předložení průkazu totožnosti) na sekretariátu školy v úterý 18. 6. 2019 od 10:00 do 15:00 hodin.

- Podrobná kritéria přijímacího řízení

Zveřejněno 17.6.2019
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873