Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Zájmové kroužky

Školní rok 2019/2020

ROZVRH KROUŽKŮ


Školní rok 2018/2019

NABÍDKA KROUŽKŮ


Školní rok 2017/2018

ROZVRH KROUŽKŮ


Školní rok 2016/2017

Škola nabízí žákům možnost zapojit se do činnosti v několika zájmových kroužcích.Ostrava.cz

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
 • Košíková (Pá 14.00 - 15.30) - Mgr. Pospíšil
 • Odbíjená - dívky (Čt 14.45 - 16.15) - Mgr. Kahánková
 • Pěvecký sbor "Pátečníci" (Pá 7.15 - 8.00) - Mgr. Palička
 • Hobby klub pro dívky (Út 14.00 - 15.30) - Mgr. Kratochvilová
 • Kroužek informatiky a programování (Čt 14.00 - 15.30) - Mgr. Bartoňková
 • Astronomický kroužek (Út 7.15 - 8.00) - Mgr. Plachtová
 • Badminton (Út 14.45 - 16.15) - Mgr. Tauber
 • Kroužek robotechniky (Čt 14.30 - 17.30 - LT) - VŠB TUO (Mgr. Bartoňková)
 • Němčina - příprava na Zertifikat Deutsch (Út 14.45 - 15.30) - Mgr. Piňosová
 • Powerjóga (St 15.45 - 16.30) - Mgr. Štachová

Ve školním roce 2015/2016 byly otevřeny následující kroužky:

 • košíková - chlapci, dívky
 • odbíjená - dívky
 • pěvecký sbor "Pátečníci"
 • Hobby klub pro dívky
 • Kroužek informatiky a programování
 • Psaní všemi deseti
 • Kroužek kybernetiky a mladého vývojáře ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava
 • Astronomický kroužek
 • Běžecký kroužek

Realizaci zájmových kroužků v uplynulých letech finančně podpořili: Statutární město Ostrava a Úřad městského obvodu Ostrava-Jih. 


Projekt "Volnočasové aktivity žáků Gymnázia Volgogradská"

Kroužky

Na škole již tradičně nabízíme žákům pro naplnění volného času zájmové kroužky. V rámci projektu chceme zvýšit zájem žáků o stávající mimovyučovací aktivity a dále rozšířit jejich nabídku o další zájmové útvary např. výtvarný kroužek, kroužek debrujárů apod.

Aktivity projektu v roce 2008
 • pravidelné týdenní kroužky
  • sportovní - chlapci - košíková, florbal
  • sportovní - dívky - košíková, volejbal
  • umělecké - pěvecký sbor, komorní sbor
 • vydávání školního časopisu Oktavián - průběžně,
 • mezitřídní sportovní soutěže,
 • veřejná vystoupení hudebních souborů,
 • výstava "Zmizelí sousedé" - 26.5. - 13.6.2008,
 • projekt "Den s literaturou" - březen 2008,
 • od září 2008 rozšíření nabídky zájmových útvarů.
Hlavní cílem projektu je zapojit žáky školy do zájmových činností organizovaných školou a rozšířit nabídku volnočasových aktivit o další útvary
Další sledované cíle projektu
 • zdravotní a relaxační přínos sportovních aktivit pro žáky, podpora zdravého životního stylu;
 • rozšíření a obohacení praktických dovedností a znalostí žáků v uvedených oblastech;
 • aktivní zapojení žáků gymnázia do příprav a organizace školních akcí pro spolužáky i veřejnost;
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti studentů veřejně prezentovat školu a výsledky své práce;
 • podchytit zájem žáků o další obory, umožnit jim hlubší poznání těchto oborů;
 • organizované volnočasové aktivity jsou nástrojem aktivní protidrogové prevence školy.

Cíle projektu jsou v souladu se Strategickým plánem rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2005-2013, oblast Kvalita života opatření 2.2 - podpora prevence kriminality, opatření 4.1 volnočasové aktivity.

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Statutárního města Ostrava.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873