BEST IN ENGLISH 2022

Desátý ročník mezinárodní online jazykové soutěže Best in English (BIE) se v letošním školním roce uskutečnil 30. listopadu 2022 a byl ve všech sledovaných parametrech rekordní.
Soutěž určená studentům všech typů středních škol a gymnázií ve věku 14 – 19 let se konala ve 34 zemích na 704 středních školách a zasedlo k ní 22 779 studentů.
Pořádá ji nezisková organizace Institute for Competencies Development a Czech-us Agency, agentura zajišťující studium, práci a jazykové kurzy v zahraničí, ve spolupráci s partnery projektu a pod záštitou MŠMT.

Šedesátiminutový test sestavený na úrovni B1 – C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky zahrnuje jak gramatiku, tak úlohy zaměřené na poslech a na čtení s porozuměním. Všech 68 otázek a úkolů připravil i v tomto ročníku tým odborníků z Karlovy univerzity v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.

Naše barvy v mezinárodní konkurenci hájilo 39 studentů, všichni navštěvují volitelné předměty seminář ke zkoušce FCE nebo seminář ke zkoušce CAE. Nejlepším z nich byl stejně jako vloni Tomáš Kuras z oktávy. V testu získal 99 bodů ze 118 možných a mezi studenty v České republice obsadil 279. místo, mezi všemi zúčastněnými mu patří 658. příčka.

Průměrné bodové hodnocení osmi nejlepších studentů z každé školy rozhodlo o celkovém umístění zúčastněné školy v soutěži. Našemu gymnáziu tentokrát patří 87. místo v České republice, 14. místo v Moravskoslezském kraji a 201. místo mezi všemi zúčastněnými školami.

BIE je pro všechny zúčastněné studenty nejen jedinečnou příležitostí k porovnání jazykových dovedností, ale i výbornou přípravou na mezinárodní jazykové zkoušky.

 

Radka Piňosová za PK AJ