Aplikovaná informatika, ICT ve výuce přírodovědných a humanitních předmětů