Umění a kultura, hudební výchova, výtvarná výchova