Výchova k občanství, etická výchova, základy společenských věd