International Masterclasses 2022 na Slezské univerzitě v Opavě

Oproti minulému roku se tentokrát akce uskutečnila prezenčně. Kromě občerstvení a propagačního materiálu Slezské univerzity v Opavě nám bylo nabídnuto množství informací o základech částicové fyziky prostřednictvím prvního bloku přednášek. Druhý blok, který byl vyplněn práci s programem hypatia, sloužil k vyhodnocení výsledků z LHC a následnému porovnání získaných výsledků s ostatními studenty z jiných zemí.

Vít Říha, sexta B