Biologická olympiáda – krajské kolo

L. Srpová (4.A), S. Srpová (4.A), A. Štulová (4.B)