Návštěva Archivu města Ostravy

Studenti kvinty A se zúčastnili komentované prohlídky v Archivu města Ostravy. Měli možnost seznámit se s posláním archivu jako instituce, strukturou českých archivů, historií a archivními fondy našeho městského archivu i způsobem nakládání s archiváliemi či jejich ukládáním. Paní Mgr. Novotná představila ve své přednášce studentům základní data z dějin archivu a ukázala jim významné listiny vztahující se k historii města, listinu Karla IV., nejstarší pečetidlo a další typy archiválií. V závěru si studenti v doprovodu paní magistry prohlédli také depozitáře, fotodílnu, badatelnu a další prostory archivu.

Eva Skotnicová