Návštěva Krevního centra FNO

Pokud očekáváte čistě bílé stěny a sterilní prostředí vonící desinfekcí stejně jako my, tak budete opravdu překvapení. Již při vstupu upoutala naši pozornost příjemná atmosféra – celé krevní centrum působilo útulně a mnozí z nás si po pár minutách ani neuvědomovali, že se nachází v lékařském zařízení.

Nejprve jsme se usadili v prostorné čekárně a po úvodu, v němž jsme se dozvěděli obecné informace – např. jaký je hlavní úkol krevního centra, následovalo to hlavní – vyslechli jsme si spoustu zajímavých a důležitých informací o darování krve – jaké složky krve může člověk darovat, jaké podmínky musí splňovat, aby byl k darování vůbec připuštěn, co se stane, když před odběrem nedodrží dietu či když bude málo pít. Dostalo se nám i informací i darování kostní dřeně a možném zápisu do registru dárců. Chtěla bych ocenit zejména to, že nás nikdo do darování krve netlačil, ba naopak nám byla vysvětlena veškerá pro i proti.

Pak už následovala samotná prohlídka prostor Ostravského krevního centra. Zpočátku jsme následovali trasu  dárců. Prošli jsme bufetem a předvyšetřovnou až do místnosti, v níž odběry probíhají – zde jsme si mohli prohlédnout veškeré vybavení, které se při odběru používá, a ti odvážnější z nás měli možnost pozorovat napíchnutí žíly a vlastní odběr krve naživo. Pak už naše cesta ale směřovala tam, kde se obyčejný dárce nepodívá. Šli jsme do místnosti, v níž se uchovávají odebrané tělní tekutiny ve sběrných vacích. Kromě krve veškerých krevních skupin a Rh faktorů nám byla ukázána také odebraná krevní plazma a trombocyty.

Tato exkurze byla přínosná zejména pro všechny, kteří nad darováním krve přemýšleli již dříve, ale báli se. Myslím, že většinu strach opustil již po prvních pár minutách strávených v krevním centru.  Věřím, že se někteří z nás právě díky této exkurzi odhodlají darování podstoupit a někomu tak zachránit život!

FNO a zejména Bc. Naděždě Kalužové děkujeme za realizaci exkurze.

Natálie Vicherková, septima A