Přijímací zkoušky nanečisto

V úterý 28. 3. 2023 od 15 do 17 hodin pořádáme Přijímací zkoušky nanečisto. Žáci, kteří absolvovali přípravné kurzy, jsou automaticky přihlášeni a poplatek byl zahrnut v kurzovném. Žáci, kteří se přihlásili pouze na tuto akci, platí při prezenci účastnický poplatek 100 Kč v hotovosti.

Do školy se žáci dostaví mezi 14:40 – 14:55 hod. S sebou si přinesou psací náčiní (i náhradní) a rýsovací potřeby. Ve vestibulu školy proběhne prezence žáků a budou vyvěšeny seznamy podle jednotlivých místností, ve kterých se testy přijímacích zkoušek nanečisto píší.

Nejpozději v 15:00 hod budou žáci v příslušné učebně. 15:00 – 15:50 píší cvičný test z prvního předmětu (25 min), poté si jej spolu se zadávajícím pedagogem vyhodnotí a řeknou správná řešení. Následuje 10minutová přestávka a 16:00 – 16:50 píší a vyhodnotí cvičný test z druhého předmětu.  Celkové pořadí žáků nesestavujeme.

Testové materiály si žáci odnášejí s sebou domů.