Projekty

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Cíl projektu: Podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 Přidělené prostředky: 52 000 Kč Období realizace: leden – srpen 2022

Přírodovědné soutěže celorepublikového charakteru a podpora talentovaných žáků

ROK ČERPÁNÍ 2022 Kód: 21/0849 Žadatel: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022 Stav žádosti: Poskytnuto Minimální požadované body: 75 Bodové hodnocení: 91 Transfer MO: N NÁKLADY 650 000 […]

Soutěžíme v matematice a informatice

Rok realizace 2022 Kód: 21/0817 Žadatel: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy Oblast podpory: Oblast školství Název výzvy: Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 Stav žádosti: Poskytnuto Minimální požadované body: 75 Bodové hodnocení: 88 Transfer MO: N NÁKLADY 65 000 Kč POŽADOVANÁ ČÁSTKA […]