Lingua Franca stipendium

V rámci stipendia Lingua Franca podporujeme studenty gymnázií, kteří se rozhodli dosáhnout ještě před dokončením gymnázia v anglickém jazyce úrovně C1. Tím se snažíme přispět k jejich lepší studijní a pracovní mobilitě.

Komu bude uděleno stipendium?

Stipendium může být uděleno těm studentům, kteří:

  • splní podmínky registrace do programu,
  • složí v termínu od 1. 10. 2022 do 31. 1. 2023 jazykovou zkoušku CAE organizovanou oficiálním/certifikovaným testovacím místem Cambridge Assessment,
  • předloží v termínu od 1. 11. 2022 do 31. 7. 2023 certifikát z této zkoušky včetně konkrétní výše získaných bodů. K tomu účelu použijte formulář níže.

Úspěšní stipendisté budou vybrání na základě posouzení výše uvedených kritérií. Výběr provede komise složená ze zástupců projektu Lingua Franca stipendium.

Dva nejlepší bodové výsledky budou finančně ohodnoceny stipendiem ve výši registračního poplatku ke zkoušce CAE, dle platného ceníku zveřejněného British Council nebo daným testovacím místem Cambridge Assessment.

V případě shodnosti výsledku v testu bude výběr stipendistů proveden losem.

Podrobné informace naleznete po kliknutí na následující odkaz: https://www.linguafrancastipendium.cz