Pedagogický sbor

Mgr. Veronika Bartoňková
Vedoucí předmětové sekce IVT
Telefon: 597 582 622 E-mail: v.bartonkova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Čtvrtek 12:00 - 12:45
Třídnické hodiny - kvarta B - Po 6. hod.

Aprobace

matematika, deskriptivní geometrie, informatika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 4.B

Mgr. Romana Bělocká
Telefon: 597 582 625 E-mail: r.belocka@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pátek 12:00 - 12:30

Aprobace

biologie, tělesná výchova

Mgr. Monika Číhalová
Vedoucí předmětové sekce anglického jazyka
Telefon: 597 582 631 E-mail: m.cihalova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pondělí 13:40 - 14:25

Aprobace

anglický jazyk, španělský jazyk

Mgr. Marcela Dudová
Vedoucí předmětové sekce biologie
Telefon: 597 582 625 E-mail: m.dudova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pondělí 13:40 - 14:25
Třídnické hodiny - prima B - Pá 0. hod.

Aprobace

biologie, geografie

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 1.B

Mgr. Petra Fialová
Telefon: 597 582 625 E-mail: p.fialova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pondělí 13:40 - 14:25
Třídnické hodiny - kvarta A - St 7. hod.

Aprobace

jazyk český, dějepis

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

správce školní knihovny
třídní učitel 4.A

Mgr. Lenka Foltýnová Glacová
Telefon: 597 582 632 E-mail: l.foltynova.glacova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Čtvrtek 12:50 - 13:35
Třídnické hodiny - sekunda B - St 0. hod.

Aprobace

anglický jazyk, dějepis

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

koordinátor ŠVP
třídní učitel 2.B

Mgr. Věra Gajdečková
Telefon: 597 582 621 E-mail: v.gajdeckova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 12:00 - 12:45
Středa 13:40 - 14:25
Třídnické hodiny - tercie A - Po 6. hod.

Aprobace

matematika, tělesná výchova, informatika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

školní zdravotník
třídní učitel 3.A

Mgr. Marcela Gajdová
Preventista sociálně patologických jevů
Telefon: 597 582 619 E-mail: m.gajdova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 13:40 - 14:25
Třídnické hodiny - sekunda A - Čt 6. hod.

Aprobace

český jazyk, výtvarná výchova

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 2.A

Mgr. Marek Hýža
Telefon: 597 582 620 E-mail: m.hyza@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 13:40 – 14:25

Aprobace

základy společenských věd, tělesná výchova

RNDr. Jiří Chmela
Telefon: 597 582 622 E-mail: j.chmela@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pondělí 12:00 - 13:00
Úterý 12:00 - 13:00

Aprobace

matematika, tělesná výchova

Mgr. Beata Jonsztová
Vedoucí předmětové sekce geografie
Telefon: 597 582 621 E-mail: b.jonsztova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Středa 13:40 - 14:25
Třídnické hodiny - septima B - Út 8. hod.

Aprobace

tělesná výchova, geografie

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 7.B

Mgr. Hana Kahánková
Telefon: 597 582 621 E-mail: h.kahankova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pátek 12:00 - 12:45

Aprobace

tělesná výchova, matematika

Mgr. Jindřiška Kaszová
Telefon: 597 582 623 E-mail: j.kaszova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Čtvrtek 13:40 - 14:25
Třídnické hodiny - septima A - Út 8. hod.

Aprobace

český jazyk, latina

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

koordinátor redakční rady školního časopisu
třídní učitel 7.A

Mgr. Eva Kavalová
Telefon: 597 582 617 E-mail: e.kavalova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pondělí 13:40 – 14:25

Aprobace

český jazyk, anglický jazyk

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

asistent pedagoga

Mgr. Helena Kratochvilová
Výchovný poradce pro 5.-8. ročník, vedoucí předmětové sekce matematiky
Telefon: 597 582 622 E-mail: h.kratochvilova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 12:50 - 14:25
Třídnické hodiny - tercie B - St 0. hod.

Aprobace

matematika, informatika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 3.B

Mgr. Petra Krchňáková
Vedoucí předmětové sekce ruského jazyka
Telefon: 597 582 617 E-mail: p.krchnakova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 12:00 - 12:45

Aprobace

anglický jazyk, ruský jazyk

Bc. Richard Křapáček
Telefon: 597 582 633 E-mail: r.krapacek@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Středa 13:40 – 14:25

Aprobace

matematika, chemie

Mgr. Vladimíra Onderková
Vedoucí předmětové sekce chemie
Telefon: 597 582 633 E-mail: v.onderkova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Čtvrtek 13:40 - 14:25
Třídnické hodiny - oktáva - Po 7. hod.

Aprobace

biologie, chemie

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 8.

Mgr. Petr Palička
Vedoucí předmětové sekce estetické výchovy
Telefon: 597 582 618 E-mail: p.palicka@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pátek 7:20 - 8:05

Aprobace

jazyk český, hudební výchova

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

koordinátor PO a BOZP

Mgr. Radka Piňosová
Vedoucí předmětové sekce německého jazyka
Telefon: 597 582 632 E-mail: r.pinosova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 13:40 - 14:25
Třídnické hodiny - sexta A - Po 0. hod.

Aprobace

jazyk český, jazyk německý, jazyk anglický

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 6.A

Mgr. Lenka Plachtová
Vedoucí předmětové sekce fyziky
Telefon: 597 582 618 E-mail: l.plachtova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Středa 13:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 10:00
Třídnické hodiny - kvinta A - Čt 7. hod.

Aprobace

matematika, fyzika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

koordinátor aktivit talentmanagementu
třídní učitel 5.A

Mgr. Zdeněk Pospíšil
Vedoucí předmětové sekce tělesné výchovy
Telefon: 597 582 620 E-mail: z.pospisil@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Středa 12:50 - 13:35

Aprobace

tělesná výchova, geografie

Mgr. Monika Přečková
Telefon: 597 582 633 E-mail: m.preckova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pondělí 12:50 - 13:35
Třídnické hodiny - prima A - Po 0. hod.

Aprobace

biologie, chemie

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 1.A

Mgr. Žaneta Ranošová
Telefon: 597 582 623 E-mail: z.ranosova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Středa 13:40 – 14:25

Aprobace

český jazyk, základy společenských věd

Mgr. Adéla Romanowská
Zástupce ředitele, vedoucí předmětové sekce španělského jazyka
Telefon: 597 582 612 E-mail: a.romanowska@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pondělí 13:40 - 14:25

Aprobace

španělský jazyk, dějepis

Mgr. Petr Říman
Statutární zástupce
Telefon: 597 582 613 E-mail: priman@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 13:40 - 15:15

Aprobace

matematika, fyzika

Mgr. Vít Schindler
Ředitel
Telefon: 597 582 611 E-mail: reditel@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pondělí 13:40 - 14:25

Aprobace

matematika, fyzika

Mgr. Tereza Schrammová
Telefon: 597 582 631 E-mail: t.schrammova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Čtvrtek 13:40 – 14:25

Aprobace

český jazyk, anglický jazyk

Mgr. Markéta Skálová
Výchovný poradce pro 1.-4. ročník, vedoucí předmětové sekce ZSV
Telefon: 597 582 623 E-mail: m.skalova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 13:40 - 14:25

Aprobace

anglický jazyk, základy společenských věd

Mgr. Eva Skotnicová, Ph.D.
Vedoucí předmětové sekce dějepisu
Telefon: 597 582 631 E-mail: e.skotnicova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Středa 14:30 - 15:15
Třídnické hodiny - sexta B - Po 0. hod.

Aprobace

dějepis, německý jazyk

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

koordinátor SOČ
třídní učitel 6.B

Mgr. Hana Slaničanová
Telefon: 597 582 633 E-mail: h.slanicanova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Středa 13:40 – 14:25

Aprobace

chemie, biologie

Mgr. Jiří Surma
Telefon: 597 582 619 E-mail: j.surma@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 12:00 - 12:45

Aprobace

tělesná výchova, výtvarná výchova

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

estetizace školy

Mgr. Michaela Šuhajová
Telefon: 597 582 623 E-mail: m.suhajova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pondělí 12:50 - 13:35

Aprobace

anglický jazyk, německý jazyk

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

správce sbírky učebnic

PhDr. Václav Tabášek
Vedoucí předmětové sekce českého jazyka
Telefon: 597 582 625 E-mail: v.tabasek@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 14:30 - 15:15

Aprobace

český jazyk, hudební výchova

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

administrátor webových stránek a sociálních sítí školy

Mgr. Ivan Tauber
správce IT, ICT koordinátor
Telefon: 597 582 618 E-mail: i.tauber@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 13:40 - 14:25

Aprobace

informatika a výpočetní technika

Mgr. Alexandra Uhrová
Telefon: 597 582 622 E-mail: a.uhrova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 7:20 - 8:05
Čtvrtek 7:20-8:05, 12:50 - 14:25

Aprobace

matematika, chemie

PhDr. Jan Vomlela, Ph.D.
Telefon: 597 582 632 E-mail: j.vomlela@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Čtvrtek 13:40 - 14:25

Aprobace

anglický jazyk, německý jazyk

Mgr. Veronika Vydrová
Telefon: 597 582 617 E-mail: v.vydrova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pátek 13:40 – 14:25

Aprobace

český jazyk, základy společenských věd

Mgr. Adam Zaduban
Telefon: 597 582 625 E-mail: a.zaduban@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 13:40 - 15:15

Aprobace

geografie, dějepis

Mgr. Jan Zehnal
Telefon: 597 582 618 E-mail: j.zehnal@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pondělí 12:50 - 13:35
Třídnické hodiny - kvinta B - Čt 0. hod.

Aprobace

matematika, fyzika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 5.B

Ph.D. Juana Matouš Reyes
Telefon: 597 582 631 E-mail: j.reyes@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pondělí 13:40 – 14:25

Aprobace

španělský jazyk

Bc. Kateřina Trlidová
Telefon: 597 582 625 E-mail: k.trlidova@gvoz.cz
Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

asistent pedagoga

Mgr. Lucie Kafková
Aprobace

biologie, geografie

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

rodičovská dovolená

Mgr. Kateřina Kalinová
Aprobace

biologie, chemie

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

rodičovská dovolená