Pedagogický sbor

Mgr. Veronika Bartoňková
Vedoucí předmětové sekce IVT
Telefon: 597 582 622 E-mail: v.bartonkova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

čtvrtek - 6. hodina

Aprobace

matematika, deskriptivní geometrie, informatika

Mgr. Romana Bělocká
Telefon: 597 582 625 E-mail: r.belocka@gvoz.cz
Konzultační hodiny

čtvrtek - 4. hodina

Aprobace

biologie, tělesná výchova

Mgr. Monika Číhalová
Vedoucí předmětové sekce anglického jazyka
Telefon: 597 582 631 E-mail: m.cihalova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

pondělí - 8. hodina

Aprobace

anglický jazyk, španělský jazyk

Mgr. Marcela Dudová
Vedoucí předmětové sekce biologie
Telefon: 597 582 625 E-mail: m.dudova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

pátek - 0. hodina
Třídnické hodiny - 2.B: středa - 7. hodina

Aprobace

biologie, geografie

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 2.B

Mgr. Petra Fialová
Telefon: 597 582 625 E-mail: p.fialova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

středa - 7. hodina

Aprobace

jazyk český, dějepis

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

správce školní knihovny
třídní učitel 4.A

Mgr. Lenka Foltýnová Glacová
ŠVP koordinátor
Telefon: 597 582 632 E-mail: l.foltynova.glacova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 8. hodina
Třídnická hodina - 3.B: pátek - 0. hodina

Aprobace

anglický jazyk, dějepis

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 3.B

Mgr. Věra Gajdečková
Telefon: 597 582 621 E-mail: v.gajdeckova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

čtvrtek - 6. hodina
Třídnické hodiny - 4.A: pondělí - 7. hodina

Aprobace

matematika, tělesná výchova, informatika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

školní zdravotník
třídní učitel 4.A

Mgr. Marcela Gajdová
Preventista sociálně patologických jevů
Telefon: 597 582 619 E-mail: m.gajdova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

čtvrtek: 9.00-11.00
Třídnické hodiny - 3.A: pondělí - 0. hodina

Aprobace

český jazyk, výtvarná výchova

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 3.A

Mgr. Marek Hýža
Telefon: 597 582 620 E-mail: m.hyza@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý: 14.15-15.00

Aprobace

základy společenských věd, tělesná výchova

RNDr. Jiří Chmela
Telefon: 597 582 622 E-mail: j.chmela@gvoz.cz
Konzultační hodiny

pondělí - 5. hodina, úterý - 5. hodina

Aprobace

matematika, tělesná výchova

Mgr. Beata Jonsztová
Vedoucí předmětové sekce geografie
Telefon: 597 582 621 E-mail: b.jonsztova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 7. hodina
Třídnické hodiny - 8.B: úterý - 5. hodina

Aprobace

tělesná výchova, geografie

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 8.B

Mgr. Hana Kahánková
Telefon: 597 582 621 E-mail: h.kahankova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 8. hodina, jinak dle domluvy

Aprobace

tělesná výchova, matematika

Mgr. Jindřiška Kaszová
Vedoucí předmětové sekce českého jazyka
Telefon: 597 582 623 E-mail: j.kaszova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

pondělí - 6. hodina
Třídnické hodiny - 8.A: úterý - 8. hodina

Aprobace

český jazyk, latina

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

koordinátor redakční rady školního časopisu
třídní učitel 8.A

Mgr. Eva Kavalová
Telefon: 597 582 617 E-mail: e.kavalova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

pondělí - 7. hodina
Třídnické hodiny - 5.B: pondělí - 7. hodina

Aprobace

český jazyk, anglický jazyk

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 5.B
asistent pedagoga

Mgr. Helena Kratochvilová
Výchovný poradce pro 5.-8. ročník, vedoucí předmětové sekce matematiky
Telefon: 597 582 622 E-mail: h.kratochvilova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý od 12.15
Třídnické hodiny - 4.B: pondělí - 0. hodina

Aprobace

matematika, informatika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 4.B

Mgr. Petra Krchňáková
Vedoucí předmětové sekce ruského jazyka
Telefon: 597 582 617 E-mail: p.krchnakova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

pondělí - 7. hodina

Aprobace

anglický jazyk, ruský jazyk

Mgr. Barbora Němcová
Telefon: 597 582 617 E-mail: b.nemcova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

pondělí - 2. a 6. hodina

Aprobace

anglický jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk

Mgr. Vladimíra Onderková
Vedoucí předmětové sekce chemie
Telefon: 597 582 633 E-mail: v.onderkova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

středa - 5. a 7. hodina

Aprobace

biologie, chemie

Mgr. Petr Palička
Vedoucí předmětové sekce estetické výchovy
Telefon: 597 582 618 E-mail: p.palicka@gvoz.cz
Konzultační hodiny

středa - 6. hodina

Aprobace

jazyk český, hudební výchova

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

koordinátor PO a BOZP

Mgr. Radka Piňosová
Vedoucí předmětové sekce německého jazyka
Telefon: 597 582 632 E-mail: r.pinosova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

pondělí - 7. hodina
Třídnické hodiny - 7.A: pátek - 0. hodina

Aprobace

jazyk český, jazyk německý, jazyk anglický

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 7.A

Mgr. Lenka Plachtová
Zástupce ředitele
Telefon: 597 582 612 E-mail: l.plachtova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 13.00-15.00, středa - 8.00-10.00

Aprobace

matematika, fyzika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

koordinátor aktivit talentmanagemen

Mgr. Zdeněk Pospíšil
Vedoucí předmětové sekce tělesné výchovy
Telefon: 597 582 620 E-mail: z.pospisil@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 6. hodina

Aprobace

tělesná výchova, geografie

Mgr. Monika Přečková
Telefon: 597 582 633 E-mail: m.preckova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

středa - 6. hodina
Třídnické hodiny - 2.A: čtvrtek - 0. hodina

Aprobace

biologie, chemie

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 2.A

Mgr. Adéla Romanowská
Vedoucí předmětové sekce španělského jazyka
Telefon: 597 582 631 E-mail: a.romanowska@gvoz.cz
Konzultační hodiny

středa - 0. hodina, čtvrtek - 6. hodina
Třídnická hodina - 5.A: středa - 7. hodina

Aprobace

španělský jazyk, dějepis

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 5.A

Mgr. Petr Říman
Vedoucí předmětové sekce fyziky
Telefon: 597 582 618 E-mail: p.riman@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 5. hodina(VG), pátek - 0. hodina(NG)
Třídnické hodiny - 1.A: pondělí - 0. hodina

Aprobace

matematika, fyzika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 1.A

Mgr. Vít Schindler
Ředitel
Telefon: 597 582 611 E-mail: reditel@gvoz.cz
Konzultační hodiny

středa - 3. hodina, jinak dle domluvy

Aprobace

matematika, fyzika

Mgr. Alena Holíková
Telefon: 597 582 623 E-mail: a.holikova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

středa - 7. hodina

Aprobace

český jazyk, anglický jazyk

Mgr. Markéta Skálová
Výchovný poradce pro 1.-4. ročník, vedoucí předmětové sekce ZSV
Telefon: 597 582 623 E-mail: m.skalova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 7. hodina

Aprobace

anglický jazyk, základy společenských věd

Mgr. Eva Skotnicová, Ph.D.
Vedoucí předmětové sekce dějepisu
Telefon: 597 582 631 E-mail: e.skotnicova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

středa - 7. hodina
Třídnické hodiny - 7.B: úterý - 5. hodina

Aprobace

dějepis, německý jazyk

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

koordinátor SOČ
třídní učitel 7.B

Mgr. Hana Slaničanová
Telefon: 597 582 633 E-mail: h.slanicanova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

pátek - 7. hodina

Aprobace

chemie, biologie

Mgr. Jiří Surma
Telefon: 597 582 619 E-mail: j.surma@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 8. hodina
Třídnické hodiny - 1.B: středa - 7. hodina

Aprobace

tělesná výchova, výtvarná výchova

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 1.B
estetizace školy

Mgr. Michaela Šuhajová
Telefon: 597 582 623 E-mail: m.suhajova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 7. hodina

Aprobace

anglický jazyk, německý jazyk

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

správce sbírky učebnic

PhDr. Václav Tabášek
Telefon: 597 582 625 E-mail: v.tabasek@gvoz.cz
Konzultační hodiny

čtvrtek - 8. hodina

Aprobace

český jazyk, hudební výchova

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

administrátor webových stránek a sociálních sítí školy

Mgr. Ivan Tauber
Statutární zástupce, ICT koordinátor
Telefon: 597 582 613 E-mail: i.tauber@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 6. hodina

Aprobace

informatika a výpočetní technika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

administrátor webových stránek

Mgr. Alexandra Uhrová
Telefon: 597 582 622 E-mail: a.uhrova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 6. hodina, pátek - 0. hodina

Aprobace

matematika, chemie

Mgr. Hana Vantuchová
Telefon: 597 582 618 E-mail: h.vantuchova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 14.00-14.30

Aprobace

matematika, fyzika

PhDr. Jan Vomlela, Ph.D.
Telefon: 597 582 632 E-mail: j.vomlela@gvoz.cz
Konzultační hodiny

pondělí - 6. hodina

Aprobace

anglický jazyk, německý jazyk

Mgr. Veronika Vydrová
Telefon: 597 582 617 E-mail: v.vydrova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 5. hodina

Aprobace

český jazyk, základy společenských věd

Mgr. Adam Zaduban
Telefon: 597 582 625 E-mail: a.zaduban@gvoz.cz
Konzultační hodiny

pondělí - 7. hodina
Třídnické hodiny - 6.A: pondělí - 0. hodina

Aprobace

geografie, dějepis

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 6.A

Mgr. Jan Zehnal
Telefon: 597 582 618 E-mail: j.zehnal@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 7. hodina
Třídnické hodiny - 6.B: pondělí - 8. hodina

Aprobace

matematika, fyzika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 6.B

Bc. Kateřina Trlidová
Telefon: 597 582 625 E-mail: k.trlidova@gvoz.cz
Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

asistent pedagoga

Ph.D. Juana Bolek
Telefon: 597 582 631 E-mail: j.reyes@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Pondělí 13:40 – 14:25

Aprobace

španělský jazyk

Bc. Monika Kalusová
Telefon: 597 582 625 E-mail: m.kalusova@gvoz.cz
Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

asistent pedagoga