Přípravné centrum jazykových zkoušek Cambridge!

Díky spolupráci s jazykovou školou Cloverleaf se naše gymnázium zařadilo mezi centra, která připravují studenty k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge.

Studenti sext a septim mají možnost v rámci výuky navštěvovat povinně volitelný seminář k jazykové zkoušce Cambridge English: First (FCE, jazyková úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), ve kterém 2 vyučovací hodiny týdně probíhá pravidelná příprava k jazykové zkoušce FCE. Zájem o tento seminář je velký. Všichni naši studenti, kteří absolvovali tento seminář a poté skládali zkoušku FCE, byli 100 % úspěšní. Mnozí z nich složili zkoušku na úrovni C1. Jiní si přímo zvolili jazykovou zkoušku Cambridge English: Advanced (CAE, jazyková úroveň C1 podle SERR pro jazyky) a taktéž úspěšně.

Díky možnosti nahradit profilovou část maturitní zkoušky z anglického jazyka mezinárodním certifikátem, je mnoho studentů motivováno k získání certifikátu FCE nebo CAE. Odměnou jim je certifikát, který nejenom nahradí jejich maturitní zkoušku z anglického jazyka (profilovou část), ale taktéž jim otevře dveře k dalším studijním a pracovním příležitostem.

Mgr. Monika Číhalová