Proč studovat na Gymnáziu Ostrava-Zábřeh

Studium

 • Mottem školního vzdělávacího programu je „Neučíme se pro školu, ale pro život.“
 • Široká nabídka volitelných předmětů umožňuje žákům vybrat si zaměření svého vzdělávání.
 • Naši absolventi dlouhodobě úspěšně pokračují ve studiu na všech typech vysokých škol.

Cizí jazyky

 • Osmileté studium poskytuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající ze zvýšené hodinové dotace výuky cizích jazyků.
 • Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina.
 • Od třetího ročníku žáci studují druhý cizí jazyk z nabídky francouzština, němčina, ruština a španělština.
 • V rámci volitelných předmětů možnost přípravy na zkoušku FCE, CAE, Zertifikat Deutsch a výuka latiny.

Vybavení školy

 • Multimediální učebny a posluchárny
 • Odborné laboratoře  – přírodovědných předmětů, chemie, jazykové učebny
 • Učebny pro výuku informatiky a programování
 • Učebny hudební výchovy a výtvarné výchovy
 • Volný přístup žáků k internetu prostřednictvím WiFi
 • Studovna s počítači vhodná také k relaxaci

Celoškolní projekty

 • Zájmové dny
 • Sportovní den
 • Evropský den jazyků
 • Vánoční koncert
 • Vánoční streetbalový turnaj
 • Volgiáda – matematická soutěž žáků 5. ročníků ZŠ
 • Dobročinné aktivity
 • Školní časopis Oktavián

Soutěže, olympiády, exkurze

 • Nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou předmětové soutěže a olympiády, exkurze domácí i zahraniční, sportovní kurzy.

Připravíme Tě pro život

 • Podporujeme samostatnost​.
 • Podporujeme podnikavost a iniciativu​.
 • Vytváříme prostor pro vyjádření vlastního názoru​.
 • Vzdělávací program obsahuje i důležitá témata nad povinný rámec​.

Vyjdeme Ti vstříc

 • Respektujeme individuální přístup k potřebám a schopnostem každého žáka.​
 • Uplatňujeme pestrou skladba metod a forem výuky.​
 • Podpora talentovaných žáků je pro nás samozřejmostí.​

Budeme Ti nablízku

 • Menší škola, menší počet tříd.​
 • Téměř rodinná atmosféra.​
 • Připravujeme aktivity napříč celou školou.​