eTwinning

Program eTwinning je platforma, jejímž prostřednictvím mohou školy v různých zemích navzájem komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je součástí programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+, do něhož je aktuálně zapojeno více než 200 000 škol ve 43 zemích v celé Evropě i mimo ni. Jednotlivé školy spolupracují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Učitelé zapojení do programu navazují kontakty se zahraničními kolegy a pro své žáky organizují různorodé aktivity. Žáci hrají v eTwinningu velmi aktivní roli, vstupují do interakce, provádějí výzkum, spolupracují na projektech, vzájemně se respektují a současně si osvojují dovednosti 21. století.

eTwinning na naší škole

V letošním školním roce se naše škola zapojila do mezinárodního e-learningového programu eTwinning.

Studenti 6. B se v rámci výuky španělského jazyka zapojili do projektu Todos distintos, todos España, ve kterém spolupracují se studenty španělštiny z Francie, Itálie a Portugalska. Cílem tohoto projektu je objevit rozmanitost a kulturní dědictví Španělska. Díky této spolupráci si studenti zlepší své jazykové komunikační a písemné dovednosti a také IT dovednosti.