eTwinning

Program eTwinning je platforma, jejímž prostřednictvím mohou školy v různých zemích navzájem komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je součástí programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+, do něhož je aktuálně zapojeno více než 200 000 škol ve 43 zemích v celé Evropě i mimo ni. Jednotlivé školy spolupracují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Učitelé zapojení do programu navazují kontakty se zahraničními kolegy a pro své žáky organizují různorodé aktivity. Žáci hrají v eTwinningu velmi aktivní roli, vstupují do interakce, provádějí výzkum, spolupracují na projektech, vzájemně se respektují a současně si osvojují dovednosti 21. století.

eTwinning na naší škole

Ve školním roce 2021/2022 se naše škola zapojila do mezinárodního e-learningového programu eTwinning.

Studenti 6. B se v rámci výuky španělského jazyka zapojili do projektu Todos distintos, todos España, ve kterém spolupracují se studenty španělštiny z Francie, Itálie a Portugalska. Cílem tohoto projektu je objevit rozmanitost a kulturní dědictví Španělska. Díky této spolupráci si studenti zlepší své jazykové komunikační a písemné dovednosti a také IT dovednosti.

Projekt Todos distintos, todos España získal certifikát Quality Label

Certifikáty kvality v rámci eTwinningu jsou udělovány učitelům a žákům za uskutečnění vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské.

             

Projekt Todos distintos, todos España získal tento certifikát kvality – eTwinning Quality Label.  Certifikát kvality získal nejenom učitel, ale také studenti španělského jazyka ze 7. B – eTwinning Pupil Quality Label, kteří takto byli oceněni za své úsilí.  V projektu hráli hlavní roli právě oni. Se svými zahraničními partnery komunikovali během vyučování online, shromažďovali informace o Španělsku, plnili úkoly svých partnerů a připravovali výstupy pro své partnery. Díky této spolupráci a využití moderních technologií si studenti zlepšili své jazykové komunikační a písemné dovednosti a také IT dovednosti.

Španělštinářům ze 7. B gratuluji a přeji jim hodně nadšení v dalším studiu španělštiny.

Mgr. Monika Číhalová

 

Naše avatary a logo projektu: