Zájmové kroužky

Ve školním roce 2022/2023 se mohou žáci školy zapojit do činnosti 6 zájmových kroužků.

Název kroužku

Vedoucí

Termín

Místo

Astronomický kroužek Mgr. Plachtová Po 7:20-8:05 VT1
Badminton Mgr. Tauber Út 14:30-15:45 TV
Kroužek mladých matematiků Mgr. Zehnal St 14:30-16:00 U4A
NERF kroužek Mgr. Zaduban St 14:30-16:00 TV
Kroužek informatiky a programování Mgr. Bartoňková Čt 14:00-15:30 VT1
Pátečníci – pěvecký sbor Mgr. Palička Út 14:30-16:00 HV