Studentská rada

Studentská rada Gymnázia Volgogradská

„Studenti studentům”, takovým heslem se řídí naše rada. Je tvořena dvěma zástupci jednotlivých tříd, kteří byli demokraticky zvoleni všemi spolužáky. Snažíme se, aby dobré nápady studentů neupadly v zapomnění a mohly zlepšit či zkrášlit prostředí školy. Ať už tedy máte jakoukoliv myšlenku či vizi, nápad na novou akci nebo vybavení, které byste uvítali, neváhejte to říct svým zástupcům. Všechny myšlenky a nápady jsou na schůzích rady vítány a pravidelně se o nich jedná. Rada se obnovila ve školním roce 2021/2022 a i letos je připravena prosazovat Vaše zájmy.

Vedení rady

Předseda: David Procházka, sexta A (18_prochazka_t@gyvolgova.cz)
Místopředseda: Viktor Kubajura, sexta A (18_kubajura_a@gyvolgova.cz)

Zastřešující pedagog

Mgr. Adam Zaduban (a.zaduban@gvoz.cz)

E-mail SRGV: srgv@gvoz.cz

Stanovy SRGV

Česká středoškolská unie (ČSU)

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržuje dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádá kulaté stoly o vzdělávání, posiluje pozici žáka v prostředí školy. Jejím cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce stredoskolskaunie.cz/.