Studentská rada

Od roku 2001 pracuje na škole Studentská rada, kterou tvoří zvolení zástupci jednotlivých tříd. Rada připravuje akce a soutěže pro spolužáky, podává vedení školy podněty na vylepšení prostředí. SRGV zastupuje zájmy a oprávněné požadavky žáků školy.

Česká středoškolská unie (ČSU)

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržuje dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádá kulaté stoly o vzdělávání, posiluje pozici žáka v prostředí školy. Jejím cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce stredoskolskaunie.cz/.