Studentská rada

Studenti studentům”, takovým heslem se řídí naše rada. Je tvořena vždy dvěma zástupci jednotlivých tříd, kteří byli demokraticky zvoleni všemi spolužáky. Snažíme se, aby dobré nápady studentů neupadly v zapomnění a mohly zlepšit či zkrášlit prostředí školy. Ať už máte jakoukoliv myšlenku či vizi, nápad na novou akci nebo vybavení, které byste uvítali, neváhejte to říct svým zástupcům. Všechny myšlenky a nápady jsou na schůzích rady vítány a pravidelně se o nich jedná. Rada se obnovila ve školním roce 2021/2022 a je připravena prosazovat Vaše zájmy.

Vedení rady

Předseda: Tomáš Skála (skala_t@gyvolgova.cz)
Místopředsedkyně: Adéla Mrowiecová (mrowiecova_a@gyvolgova.cz)

Zastřešující pedagog

Mgr. Adam Zaduban (a.zaduban@gvoz.cz)

Česká středoškolská unie (ČSU)

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržuje dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádá kulaté stoly o vzdělávání, posiluje pozici žáka v prostředí školy. Jejím cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce stredoskolskaunie.cz/.