Maturitní zkoušky

Odkazy

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

Katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky

Maturitní zpravodaj – informace k přihlašování a registraci na VPŽ

Maturitní zkoušky 2024

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období 2023 a do 25. června 2024 pro podzimní zkušební období 2024.

Maturitní zkoušky 2023

Maturitní zkoušky 2022