Maturitní zkoušky

Odkazy

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

Katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky

Maturitní zpravodaj – informace k přihlašování a registraci na VPŽ

Maturitní zkoušky 2023

Maturitní zkoušky 2022