Školní vzdělávací program

„Non scholae sed vitae discimus“

Kvalitní znalosti a dovednosti získané při studiu na osmiletém gymnáziu jsou dobrým základem pro úspěšné studium na všech typech vysokých škol. Všeobecné zaměření gymnázia umožňuje absolventům flexibilitu ve výběru budoucího studia a profesního zaměření.

Volitelné předměty