Latina

  • Mgr. Jindřiška Kaszová

Charakteristika předmětu

Seminář z latiny je určen pro studenty sext, případně septim, kteří by se v budoucnu chtěli věnovat studiu medicíny, historie, filozofie, práv či románských jazyků.

Jedná se o základní kurz, jehož hlavním cílem je studenty seznámit s třídami skloňování (deklinacemi) a časování (konjugacemi).

Po absolvování tohoto semináře by měli být studenti schopni přeložit jednodušší latinskou větu jak do českého jazyka, tak opačně.

V rámci semináře také nechybí okénko do antické mytologie a reálií.

Mgr. Jindřiška Kaszová