Školní poradenské pracoviště

Mgr. Helena Kratochvilová
Výchovný poradce, vedoucí předmětové sekce matematiky
Telefon: 597 582 614 E-mail: h.kratochvilova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Středa 12:50 - 14:25
Třídnické hodiny - sekunda B - St 0. hod.

Aprobace

matematika, informatika a výp. technika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 2.B

Mgr. Marcela Gajdová
Preventista sociálně patologických jevů
Telefon: 597 582 619 E-mail: m.gajdova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Středa 12:50 - 13:35
Třídnické hodiny - prima A - Pá 0. hod.

Aprobace

český jazyk, výtvarná výchova

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 1.A

Bc. Ullmannová Dominika
Sociální pedagog
Telefon: 597 582 614 E-mail: d.ullmannova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Po 10:00-16:00, St 9:00-12:00, 13:35-15:35