Školní poradenské pracoviště

Mgr. Helena Kratochvilová
Výchovný poradce pro 5.-8. ročník, vedoucí předmětové sekce matematiky
Telefon: 597 582 622 E-mail: h.kratochvilova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý od 12.15
Třídnické hodiny - 4.B: pondělí - 0. hodina

Aprobace

matematika, informatika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 4.B

Mgr. Markéta Skálová
Výchovný poradce pro 1.-4. ročník, vedoucí předmětové sekce ZSV
Telefon: 597 582 623 E-mail: m.skalova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

úterý - 7. hodina

Aprobace

anglický jazyk, základy společenských věd

Mgr. Marcela Gajdová
Preventista sociálně patologických jevů
Telefon: 597 582 619 E-mail: m.gajdova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

čtvrtek: 9.00-11.00
Třídnické hodiny - 3.A: pondělí - 0. hodina

Aprobace

český jazyk, výtvarná výchova

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 3.A

Mgr. Dominika Ullmannová
Školní psycholog
Telefon: 597 582 614 E-mail: d.ullmannova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 10:00-15:00 (+ po domluvě)
Čtvrtek 10:00-15:00 (+ po domluvě)
Pro rezervaci termínu je vhodné domluvit si schůzku skrze uvedený email případně osobně ve škole.