Školní poradenské pracoviště

Mgr. Helena Kratochvilová
Výchovný poradce pro 5.-8. ročník, vedoucí předmětové sekce matematiky
Telefon: 597 582 622 E-mail: h.kratochvilova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 12:50 - 14:25
Třídnické hodiny - tercie B - St 0. hod.

Aprobace

matematika, informatika

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 3.B

Mgr. Markéta Skálová
Výchovný poradce pro 1.-4. ročník, vedoucí předmětové sekce ZSV
Telefon: 597 582 623 E-mail: m.skalova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 13:40 - 14:25

Aprobace

anglický jazyk, základy společenských věd

Mgr. Marcela Gajdová
Preventista sociálně patologických jevů
Telefon: 597 582 619 E-mail: m.gajdova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 13:40 - 14:25
Třídnické hodiny - sekunda A - Čt 6. hod.

Aprobace

český jazyk, výtvarná výchova

Další pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

třídní učitel 2.A

Mgr. Dominika Ullmannová
Školní psycholog
Telefon: 597 582 614 E-mail: d.ullmannova@gvoz.cz
Konzultační hodiny

Úterý 10:00-15:00 (+ po domluvě)
Středa 10:00-15:00 (+ po domluvě)
Pro rezervaci termínu je vhodné domluvit si schůzku skrze uvedený email případně osobně ve škole.