Základní informace

Název školy a sídlo:

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
příspěvková organizace

Volgogradská 2632/6a
700 30 Ostrava-Zábřeh

Identifikační údaje:

Právní forma: příspěvková organizace
IČ : 00842737
IZO : 000842737
Identifikátor zařízení (REDIZO): 600 017 486

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 596 750 873. +420 597 582 610
E-mail: info@gvoz.cz
ID datové schránky : 9swj2ba

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 17039761/0100, Komerční banka, a.s.

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
28.října 117
702 18 Ostrava
IČ 70890692