Projekty

Soutěže na Volgogradské

Cílem projektu je uspořádat během roku 2023 čtyři soutěže z oblasti přírodních věd pro žáky základních a středních škol

Rozvoj – Spolupráce – Inovace

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Cíl projektu: Podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 Období realizace: leden 2022 – červen 2023