IDEREC: Intervention in the Development of FL Reading Comprehension Skill

Projekt Erasmus+ KA220 na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti žáků ve výuce německého jazyka

Registrační číslo projektu: 2022-1-SK01-KA220-SCH-000085608

Realizace projektu: 1.9.2022 – 30.6.2025

Mezinárodní projekt akademických institucí, středních a základních škol z České republiky, Polska a Slovenska

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a se stalo partnerem Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře (SK).

V období realizace projektu budou vyučující německého jazyka ve spolupráci s kolegy z partnerských škol pracovat na tvorbě výukových materiálů určených pro podporu rozvoje čtenářských dovedností a jejich ověřování v praxi ve výuce německého jazyka.

Výše získané dotace: 20650,- EUR