Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Volgogradská 6a

SRPŠ investuje vybrané příspěvky do různých oblastí školních i mimoškolních činností, zastupuje zájmy dětí a studentů, prosazuje jejich vzdělávání a všestranný rozvoj jejich osobností. Jedná se především o příspěvky na cestovné, na soutěže a tematicky odborně zaměřené přednášky, projekty a kurzy. Dále o příspěvky na nákupy učebních pomůcek, tvorbu školního časopisu, odměny studentům v soutěžích, apod.

Dokumenty ke stažení

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2021/2022