Gymnázium Ostrava-Zábřeh
Volgogradská 6a Gymnázium Ostrava-Zábřeh
Volgogradská 6a

Fakultní škola Ostravské univerzity

Výsledky testování ve Výběrovém zjišťování výsledků žáků 9. tříd

V květnu 2022 byl ve vybraných školách realizován projekt České školní inspekce Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Josef Knápek oceněn v Senátu PČR za výsledek maturitní zkoušky z matematiky

V pondělí 13. června byly v Senátu PČR slavnostně předány diplomy studentům s výborným výsledkem z Matematiky+. Byl mezi nimi i náš letošní maturant Josef Knápek.

2. místo našich dívek v okresním kole turnaje ve volejbalu

Dne 3. června se konalo okresní kolo ve volejbalu dívek kategorie IV (nižší gymnázium). Naše družstvo vybojovalo skvělé 2. místo.

Úspěch žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh v Astronomické olympiádě

Dne 27. 5. proběhlo celostátní finále XIX. ročníku Astronomické olympiády. Ze zúčastněných 22 soutěžících v kategorii pro 8. a 9. třídy bylo 5 soutěžících z naší školy, tedy téměř čtvrtina. Na stupně vítězů se ale dostali „jen“ Stela Srpová (3. místo) a Matěj Hošek (2. místo), 1. místo obsadil Jan Herzig z Domažlic.

Ostravské paragrafy

Mají taláry univerzální velikost? Co se stane s dluhem, který nikdo nesplatí? Mají vězni na Vánoce kapra? Proběhla v ostravské věznici někdy vzpoura?

O škole

Škola se dlouhodobě zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělání se všeobecným zaměřením (79-41-K/81). Žáci po absolvování společného základu v primě až kvintě, mohou profilovat svůj studijní program v rámci volitelných předmětů. Skladba těchto předmětů umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní, tak přírodovědnou nebo orientaci na informatiku
a programování…

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Aktuality

Více aktualit

Energetická konference

V úterý 7. 6. se vybraní žáci naší školy zúčastnili 1. ročníku Energetické konference.

Workshop „Historie, fotografie a média“

Ve čtvrtek 2. června zavítal do naší školy lektor z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze Mgr. Pýcha, Ph.D., aby s našimi studenty 5. A, 7. a 4.A v rámci hodin dějepisu udělal workshop na téma „Historie, fotografie a média.“