Gymnázium Ostrava-Zábřeh
Volgogradská 6a Gymnázium Ostrava-Zábřeh
Volgogradská 6a

Fakultní škola Ostravské univerzity

Informace pro rodiče nově přijatých žáků

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ve druhém kole bude přijat na základě výsledků přijímacího řízení v 1. kole nejvýše 1 žák.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. V písemné podobě se rozhodnutí nevyhotovuje.

Wir haben Wien besucht aneb Byli jsme ve Vídni

Am 18. April haben einige Studenten unserer Schule die Hauptstadt Österreichs, Wien, besucht. Unser Streifzug durch die Stadt hat in der Nähe vom Schloss Belvedere begonnen.

Návštěva Evropského parlamentu v Bruselu

Ve dnech 9.-12. 4. jsme se spolkem Mladí Demokraté navštívili Evropský parlament v Bruselu a města Gent a Lucemburk.

O škole

Škola se dlouhodobě zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělání se všeobecným zaměřením (79-41-K/81). Žáci po absolvování společného základu v primě až kvintě, mohou profilovat svůj studijní program v rámci volitelných předmětů. Skladba těchto předmětů umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní, tak přírodovědnou nebo orientaci na informatiku
a programování…

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Aktuality

Více aktualit

Studentské eurovolby 2024

Ve dnech 21.-22. května 2024 se v celé České republice otevřely volební místnosti, v nichž studenti středních škol mohli využít svého aktivního volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu.

Kvarta A v Hrabyni

Dne 16. 5. jsme navštívili Národní památník II. světové války v Hrabyni.

Český den boje proti rakovině

Dne 15. května proběhl Český den boje proti rakovině a naši studenti se v rámci této události aktivně zapojili do sbírky na podporu léčby rakoviny.