Gymnázium Ostrava-Zábřeh
Volgogradská 6a Gymnázium Ostrava-Zábřeh
Volgogradská 6a

Fakultní škola Ostravské univerzity

Připravujeme školní rok 2022/2023

Prázdniny jsou v plném proudu, ale my rozhodně nezahálíme a připravujeme vše pro úspěšné zahájení a zdárný průběh příštího školního roku. Podstatné informace pro vás budeme zveřejňovat na této stránce.

Asistent pedagoga

Hledáme asistenta pedagoga

Výsledky testování ve Výběrovém zjišťování výsledků žáků 9. tříd

V květnu 2022 byl ve vybraných školách realizován projekt České školní inspekce Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Josef Knápek oceněn v Senátu PČR za výsledek maturitní zkoušky z matematiky

V pondělí 13. června byly v Senátu PČR slavnostně předány diplomy studentům s výborným výsledkem z Matematiky+. Byl mezi nimi i náš letošní maturant Josef Knápek.

2. místo našich dívek v okresním kole turnaje ve volejbalu

Dne 3. června se konalo okresní kolo ve volejbalu dívek kategorie IV (nižší gymnázium). Naše družstvo vybojovalo skvělé 2. místo.

O škole

Škola se dlouhodobě zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělání se všeobecným zaměřením (79-41-K/81). Žáci po absolvování společného základu v primě až kvintě, mohou profilovat svůj studijní program v rámci volitelných předmětů. Skladba těchto předmětů umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní, tak přírodovědnou nebo orientaci na informatiku
a programování…

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Aktuality

Více aktualit

Návštěva Malého světa techniky

V rámci zájmových dní mohli žáci naší školy navštívit zajímavé expozice v Dolní oblasti Vítkovic, a ukončit tak sérii akcí pořádaných sekcí fyziky v tomto školním roce.

Astronomický pátek

Dne 24. června se mohli studenti našeho gymnázia účastnit akce zvané „Astronomický pátek“, která se konala na Slezské univerzitě v Opavě.

Hurá na prázdniny!

Všem žákům blahopřejeme k dosaženým výsledkům, kolegyním a kolegům děkujeme za kvalitně odvedenou práci a přejeme všem příjemné, ničím nerušené letní dny odpočinku od každodenních povinností.

Czech Rocket Challenge 2022

Tým našich rakeťáků z kvinty B pod vedením Mgr. Zehnala se v Brně zúčastnil soutěže Czech Rocket Challenge.

Energetická konference

V úterý 7. 6. se vybraní žáci naší školy zúčastnili 1. ročníku Energetické konference.