Biologie

  • Mgr. Marcela Dudová
  • Mgr. Romana Bělocká
  • Mgr. Vladimíra Onderková
  • Mgr. Monika Přečková

Charakteristika předmětu

Biologie je na naší škole koncipována jako předmět, který poskytuje ucelený přehled znalostí a poznatků o živé a neživé přírodě. Klademe důraz zejména na pochopení vzájemných logických vztahů a souvislostí a získání praktických zkušeností, žádoucích postojů, dovedností a aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům.

Vzdělávací obsah předmětu zahrnuje obecnou biologii a genetiku, antropologii, botaniku, zoologii, mykologii, základy ekologie a etologie, geologii, praktické poznávání přírody a environmentální výchovu.

Biologie se na naší škole vyučuje v osmiletém cyklu od primy do oktávy. V každém ročníků je biologie dotována dvěma hodinami výuky týdně, v kvintě a septimě probíhají navíc praktická cvičení v laboratoři.

V septimě a oktávě se studentům nabízí možnost navštěvovat volitelný dvouhodinový předmět – Seminář a cvičení z biologie.

Finále soutěže Bohatství země aneb bronzovou máme doma!

Na konci března, již tradičně, probíhá v Kaprálově mlýně v Ochozu u Brna finále soutěže BOHATSTVÍ ZEMĚ. Letos jsme měli v soutěži tým Komodiny ze septimy A, jmenovitě Natálii Dervishi, Julii Zágorovou, Františka Mrázka a Michala Kabaru.

Krevní centrum

6. 12. 2023 jsme v rámci semináře z biologie navštívili Krevní centrum, které je součástí Fakultní nemocnice Ostrava.

Finále soutěže Ekofakt

V úterý 28. listopadu 2023 proběhlo velké finále soutěže Ekofakt. Na naší škole jsme sice pořádali její první ročník, ale celkově se do soutěže se zapojilo 166 žáků a studentů, kteří vytvořili 92 soutěžních týmů.

Septimáni zase těží, tentokrát živec

Čtveřice septimánů – Julie Zágorová, Natálie Dervishi, František Mrázek a Michael Kabara – opět pokouší štěstí a prokazuje um a znalosti v geologicko-ekonomické soutěži Masarykovy univerzity Bohatství Země.

EKOFAKT

Gymnázium Ostrava – Zábřeh vyhlašuje první ročník soutěže EKOFAKT

Náš vlastní Den země

V pondělí 17. dubna 2023 začala naše škola psát novou environmentální historii. Uspořádali jsme pro studenty vlastní DEN ZEMĚ!

Soutěž v ZOO Ostrava

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava ve spolupráci s Kruhem přátel zoo pravidelně vyhlašuje dvě soutěže pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky gymnázií (na jaře a na podzim).

Geologická olympiáda 2023

V průběhu prvního pololetí proběhly i letos školní a okresní kola geologické olympiády online formou.

Kvarta A v Geologickém pavilonu VŠB-TU

Všichni jsme byli ohromeni krásou a historií sbírky minerálů a hornin. Kromě výkladu nás čekala i spousta zábavných aktivit a her ze světa kamenů. Naše hlavy jsou nyní plné znalostí, stejně jako obsah vitrín v pavilonu.  Kvarta A