Biologie

  • Mgr. Marcela Dudová
  • Mgr. Romana Bělocká
  • Mgr. Vladimíra Onderková
  • Mgr. Monika Přečková
  • Mgr. Kateřina Kalinová

Charakteristika předmětu

Biologie je na naší škole koncipována jako předmět, který poskytuje ucelený přehled znalostí a poznatků o živé a neživé přírodě. Klademe důraz zejména na pochopení vzájemných logických vztahů a souvislostí a získání praktických zkušeností, žádoucích postojů, dovedností a aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům.

Vzdělávací obsah předmětu zahrnuje obecnou biologii a genetiku, antropologii, botaniku, zoologii, mykologii, základy ekologie a etologie, geologii, praktické poznávání přírody a environmentální výchovu.

Biologie se na naší škole vyučuje v osmiletém cyklu od primy do oktávy. V každém ročníků je biologie dotována dvěma hodinami výuky týdně, v kvintě a septimě probíhají navíc praktická cvičení v laboratoři.

V septimě a oktávě se studentům nabízí možnost navštěvovat volitelný dvouhodinový předmět – Seminář a cvičení z biologie.

EKOFAKT

Gymnázium Ostrava – Zábřeh vyhlašuje první ročník soutěže EKOFAKT

Náš vlastní Den země

V pondělí 17. dubna 2023 začala naše škola psát novou environmentální historii. Uspořádali jsme pro studenty vlastní DEN ZEMĚ!

Soutěž v ZOO Ostrava

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava ve spolupráci s Kruhem přátel zoo pravidelně vyhlašuje dvě soutěže pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky gymnázií (na jaře a na podzim).

Geologická olympiáda 2023

V průběhu prvního pololetí proběhly i letos školní a okresní kola geologické olympiády online formou.

Kvarta A v Geologickém pavilonu VŠB-TU

Všichni jsme byli ohromeni krásou a historií sbírky minerálů a hornin. Kromě výkladu nás čekala i spousta zábavných aktivit a her ze světa kamenů. Naše hlavy jsou nyní plné znalostí, stejně jako obsah vitrín v pavilonu.  Kvarta A 

Horký podzim

V průběhu listopadu plnili naši žáci výzvy z programu GLOBE na téma Horký podzim.

Ostravský psí útulek

V pátek 11. listopadu 2022 jsme v rámci biologického semináře navštívili Ostravský psí útulek v Třebovicích.

Septimy na Noci vědců!!!

Již v tradiční čas, letos 30. září 2022, se na území ČR i celé Evropy konala NOC VĚDCŮ. Ta vznikla v roce 2005 z podnětu Evropské komise a jejím posláním je ukázat všem, že věda není nudná, ba naopak je velmi zajímavá.

Primy v OZO!!!

29. září 2022 se nové posily naší školy, chápej primáni, vydali do OZO Ostrava.

Úspěšní biologové!

Znáte Carla Linného, Charlese Darwina, Louise Pasteura? Ladu Srpovou, Stelu Srpovou a Karolínu Jeziorkovou?

Královský stolec geologického kladívka je opět náš!

12. ročník soutěže s geovědní tematikou Geologické kladívko 2022, určené pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol, se uskutečnil v Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného 29. dubna 2022.