Biologie

  • Mgr. Marcela Dudová
  • Mgr. Romana Bělocká
  • Mgr. Vladimíra Onderková
  • Mgr. Monika Přečková
  • Mgr. Lucie Kafková
  • Mgr. Kateřina Kalinová

Charakteristika předmětu

Biologie je na naší škole koncipována jako předmět, který poskytuje ucelený přehled znalostí a poznatků o živé a neživé přírodě. Klademe důraz zejména na pochopení vzájemných logických vztahů a souvislostí a získání praktických zkušeností, žádoucích postojů, dovedností a aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům.

Vzdělávací obsah předmětu zahrnuje obecnou biologii a genetiku, antropologii, botaniku, zoologii, mykologii, základy ekologie a etologie, geologii, praktické poznávání přírody a environmentální výchovu.

Biologie se na naší škole vyučuje v osmiletém cyklu od primy do oktávy. V každém ročníků je biologie dotována dvěma hodinami výuky týdně, v kvintě a septimě probíhají navíc praktická cvičení v laboratoři.

V septimě a oktávě se studentům nabízí možnost navštěvovat volitelný dvouhodinový předmět – Seminář a cvičení z biologie.

Horký podzim

V průběhu listopadu plnili naši žáci výzvy z programu GLOBE na téma Horký podzim.

Ostravský psí útulek

V pátek 11. listopadu 2022 jsme v rámci biologického semináře navštívili Ostravský psí útulek v Třebovicích.

Septimy na Noci vědců!!!

Již v tradiční čas, letos 30. září 2022, se na území ČR i celé Evropy konala NOC VĚDCŮ. Ta vznikla v roce 2005 z podnětu Evropské komise a jejím posláním je ukázat všem, že věda není nudná, ba naopak je velmi zajímavá.

Primy v OZO!!!

29. září 2022 se nové posily naší školy, chápej primáni, vydali do OZO Ostrava.

Úspěšní biologové!

Znáte Carla Linného, Charlese Darwina, Louise Pasteura? Ladu Srpovou, Stelu Srpovou a Karolínu Jeziorkovou?

Královský stolec geologického kladívka je opět náš!

12. ročník soutěže s geovědní tematikou Geologické kladívko 2022, určené pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol, se uskutečnil v Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného 29. dubna 2022.

Velká cena ZOO

Tématem letošního jarního ročníku byly LESY ČR (biologie volně žijících živočichů, rostlin a hub, geografické rozšíření, ochrana, význam, využití). Na naší škole se prvotního soutěžního kola 25. 3. 2022 zúčastnila čtyři družstva. Do nedělního finále 3. 4. 2022 se probojovalo z několika desítek družstev z různých koutů Moravskoslezského kraje naše pětičlenné družstvo z kvarty B: Justýna Horáková, […]

Systém hmyzu trochu jinak

Strašákem studentů sext bývá již tradičně systém hmyzu. V letošní sextě A jsme zvolili jinou cestu. Cestu praktického poznávání.

Bohatství Země 2022

21. a 22. března jsme po více než půl roce měli možnost zabojovat ve finále soutěže Bohatství Země a zkusit obhájit náš projekt.

Kvinty v Geologickém pavilonu

Čtvrteční dopoledne 17. března jsme strávili na exkurzi v Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného v areálu VŠB v Ostravě-Porubě.