Krevní centrum

Celá exkurze byla velmi interaktivní a naučná a myslím, že mluvím za všechny spolužáky, když řeknu, že jsme si exkurzi náramně užili. Jedna sestřička nás provedla po celém krevním centru, ukázala nám všechna pracoviště a objasnila nám celý proces darování krve. Byli jsme seznámení s tím, jak celé centrum funguje, kdo může a nemůže darovat krev a také s tím, proč bychom právě my měli krev darovat. Bylo nám také vysvětleno, jak je to s komerčními centry a darováním na těchto místech, a věřte mi, pokud chcete darovat, vyhněte se těmto místům a jděte rovnou do krevního centra!

Valnou většinu z nás celá exkurze přesvědčila o tom, že i my bychom se chtěli součástí něčeho takovéto stát a být právoplatnými dárci krve. „Potřebujeme vás všechny!“ zaznělo na konci celé exkurze. A pokud i vy přemýšlíte o tom, že byste darovali krev, tak plánujeme na začátek příštího školního roku hromadný darovací výlet do krevního centra, takže pokud vám už v tu dobu bude 18…

Julie Zágorová, septima A