Tělesná výchova

  • Mgr. Zdeněk Pospíšil
  • Mgr. Romana Bělocká
  • Mgr. Věra Gajdečková
  • Mgr. Marek Hýža
  • Mgr. Beata Jonsztová
  • Mgr. Hana Kahánková
  • Mgr. Jiří Surma

Charakteristika předmětu

Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání studentů si klade za cíl nejen poznávání a rozvíjení jejich pohybových schopností a dovedností, ale vede je i k osvojování zásad zdravého životního stylu. Podporujeme pozitivní sociální interakce mezi studenty i respektování kvalitních morálních hodnot v duchu fair play.

Sportovní aktivity jsou na našem gymnáziu hojně podporovány. Pořádáme a účastníme se řady soutěží nebo turnajů (nejen v rámci AŠSK), organizujeme zájmové kroužky. V rámci studijních možností se snažíme podporovat talentované sportovce. V průběhu osmiletého studia žáci mají možnost absolvovat tři sportovní kurzy a v tercii se účastní pololetního plaveckého výcviku.

Lyžařský výcvik nižšího gymnázia v sekundě probíhá v rámci pohoří České republiky (Beskydy nebo Jeseníky). Na vyšším stupni gymnázia v kvintě jezdíme lyžovat do krásného prostředí Východního Tyrolska (Lienz). Kromě sjezdového lyžování žáky učíme také jízdě na běžkách.

V septimě pořádáme buď cykloturistický kurz na jižní Moravě v regionu „Lednicko-valtického areálu“ nebo vodácko-turistický kurz v rakouských Korutanech podle výběru studentů. Velkým bonusem je zvýšená týdenní hodinová dotace tří hodin tělocviku ve čtyřech ročnících z osmi.

Indoor Gala 2024

Dne 30. 1 .2024 se v atletické hale v Ostravě konal Mezinárodní atletický mítink Indoor Gala.

Sportovní den 2023

V úterý 20. června se uskutečnil, jako každý rok, sportovní den pro všechny žáky naší školy. Soutěžilo se v kolektivních sportech ve třech kategoriích: primy a sekundy, tercie a kvarty a kvinty až septimy.

Fotbalový úspěch

Ve středu 26. dubna se na hřišti SG uskutečnil fotbalový turnaj gymnázií, kterého se zúčastnilo také naše mladé družstvo chlapců. Záměrně píšu mladé družstvo, jelikož nás reprezentovali převážně žáci kvart a kvint, tedy většinou kluci o dva a tři roky mladší než ostatní týmy.

Atletická hala

V úterý 18. 4. 2023 si studenti nižšího gymnázia užili sportovní dopoledne v Atletické hale v Ostravě.

Lyžařský kurz sekund 2023 – Portáš

Lyžák letošních sekund začal pro některé dobře a pro některé trochu hůř, to záleželo na kondici a fyzické zdatnosti každého z nás, protože kopec, na kterém se chata nacházela, nebyl zrovna malý.

Lyžařský kurz 2022 – Praděd

Kateřina Březnická (2.B): „Já, jako člen začátečnického družstva za všechny prohlašuji, že jsme se naučili lyžovat a chtěla bych za to velmi poděkovat profesorkám, které s námi musely mít asi tu největší trpělivost. Ostatní děti z lepších družstev se určitě zase o něco zdokonalily a užily si výcvik, jak jen mohly! Tento kurz však byl […]