Tělesná výchova

  • Mgr. Zdeněk Pospíšil
  • Mgr. Romana Bělocká
  • Mgr. Věra Gajdečková
  • Mgr. Marek Hýža
  • Mgr. Beata Jonsztová
  • Mgr. Hana Kahánková
  • Mgr. Jiří Surma

Charakteristika předmětu

Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků si klade za cíl nejen poznávání a rozvíjení pohybových schopností a dovedností, ale vede žáky k osvojování zásad zdravého životního stylu a podporuje pozitivní sociální interakce.

Sportovní aktivity jsou na našem gymnáziu velmi vítány, pořádáme a účastníme se řady soutěží nebo turnajů (nejen v rámci AŠSK), vedeme zájmové kroužky a v rámci studijních možností se snažíme podporovat talentované sportovce. V průběhu osmiletého studia žáci mají možnost absolvovat tři sportovní kurzy a v tercii se účastní hodin plavání. Lyžařský kurz v sekundě organizujeme v Jeseníkách (obvykle Kurzovní chata) a kromě sjezdového lyžování žáky učíme také na běžkách. V kvintě jezdíme lyžovat do krásného prostředí Východního Tyrolska (Lienz). V septimě v září pořádáme cykloturistický kurz, oblíbenou destinací je Lednicko-valtický areál. Velkým bonusem je u nás zvýšená týdenní hodinová dotace předmětu, tři hodiny tělocviku jsou ve čtyřech ročnících z osmi.

Lyžařský kurz sekund 2023 – Portáš

Lyžák letošních sekund začal pro některé dobře a pro některé trochu hůř, to záleželo na kondici a fyzické zdatnosti každého z nás, protože kopec, na kterém se chata nacházela, nebyl zrovna malý.

Lyžařský kurz 2022 – Praděd

Kateřina Březnická (2.B): „Já, jako člen začátečnického družstva za všechny prohlašuji, že jsme se naučili lyžovat a chtěla bych za to velmi poděkovat profesorkám, které s námi musely mít asi tu největší trpělivost. Ostatní děti z lepších družstev se určitě zase o něco zdokonalily a užily si výcvik, jak jen mohly! Tento kurz však byl […]