Vánoční turnaje ve streetbalu a volejbalu

Ve středu 21. 12. 2022 se uskutečnil na naší škole již tradiční Vánoční turnaj ve streetbalu a  na něj navazující turnaj trojic ve volejbalu.

Streetbalového turnaje se zúčastnilo cca 100 hráčů ve 29 týmech. V kategorii prim a sekund vyhráli chlapci z primy A a děvčata ze sekundy B.

V kategorii tercií a kvart vyhráli chlapci i děvčata z kvarty A.

V kategorii kvinty až oktávy vyhráli chlapci z oktávy – družstvo 200 na hubu a děvčata ze sexty B.

Hned po tomto turnaji začal turnaj trojic ve volejbalu, kterého zúčastnilo 6 týmů. Ve finále vyhrálo družstvo z oktávy 200 na hubu.

V letošním ročníku byla větší účast než v roce 2021 a doufám, že tomu tak bude i v roce 2023. Touto cestou bych chtěl poděkovat chlapcům z oktávy Martinu Kozlovi a Antonínu Matulovi, kteří mi opět pomáhali při organizaci turnaje ve streetbalu.

Těším se na další ročník – ředitel turnaje Mgr. Zdeněk Pospíšil.