Fyzika

  • Mgr. Lenka Plachtová
  • Mgr. Petr Říman
  • Mgr. Vít Schindler
  • Mgr. Jan Zehnal

Charakteristika předmětu

Předmět Fyzika je vyučován ve všech ročnících osmiletého gymnázia jako samosatný předmět. V primě, v kvartě a v kvintě jsou součástí výuky cvičení z fyziky, která jsou vyučována v nově vybavené laboratoři přírodovědných předmětů. Žáci v nich mají možnost realizovat laboratorní měření s využitím moderních měřicích prostředků, případně se věnovat hlubšímu pochopení a procvičení látky probírané v hodinách.
Cílem výuky fyziky je poznávání fyzikálních jevů a zákonitostí, hledání jejich vzájemných souvislostí, zkoumání příčin přírodních procesů a vztahů mezi nimi a osvojení si základní fyzikální terminologie. Výuka fyziky vede žáky k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy, k formulování, posuzování a ověřování hypotéz, podporuje jejich kritické myšlení, logické uvažování a vstřícnost k alternativním názorům a novým poznatkům.
V posledních třech ročnících studia je žákům, kteří projevují zvýšený zájem o studium fyziky, nabízen volitelný předmět Fyzikální seminář. V rámci výuky semináře mají žáci možnost hlouběji poznat vybrané partie fyziky a jejich vzájemnou provázanost, prohloubit si a procvičit své praktické dovednosti a v neposlední řadě jej v závěrečném ročníku studia využít při systematizaci, opakování a prohloubení učiva fyziky v rámci přípravy na maturitní zkoušku a na své další studium na vysokých školách přírodovědného nebo technického směru.

Návštěva Malého světa techniky

V rámci zájmových dní mohli žáci naší školy navštívit zajímavé expozice v Dolní oblasti Vítkovic, a ukončit tak sérii akcí pořádaných sekcí fyziky v tomto školním roce.

Astronomický pátek

Dne 24. června se mohli studenti našeho gymnázia účastnit akce zvané „Astronomický pátek“, která se konala na Slezské univerzitě v Opavě.

Czech Rocket Challenge 2022

Tým našich rakeťáků z kvinty B pod vedením Mgr. Zehnala se v Brně zúčastnil soutěže Czech Rocket Challenge.

Energetická konference

V úterý 7. 6. se vybraní žáci naší školy zúčastnili 1. ročníku Energetické konference.

Úspěch žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh v Astronomické olympiádě

Dne 27. 5. proběhlo celostátní finále XIX. ročníku Astronomické olympiády. Ze zúčastněných 22 soutěžících v kategorii pro 8. a 9. třídy bylo 5 soutěžících z naší školy, tedy téměř čtvrtina. Na stupně vítězů se ale dostali „jen“ Stela Srpová (3. místo) a Matěj Hošek (2. místo), 1. místo obsadil Jan Herzig z Domažlic.

Vodík – fenomén budoucnosti

Všichni jsme už určitě slyšeli o vodíku, ale co vše o něm víme? Studenti kvinty A navštívili 29. 4. 2022 Velký svět techniky, aby se právě o něm dozvěděli co nejvíce.

Zlepši si techniku

Stejně jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili soutěže Zlepši si techniku pořádanou Vysokou školou Báňskou, kde soutěžící porovnávají své schopnosti formou čtyřminutových výkladů popularizující vědu.

Den reaktorového fyzika

Ve čtvrtek 7. dubna jsem se zúčastnil akce Den reaktorového fyzika, kterou pořádalo ČVUT v Praze.

Přírodovědné soutěže celorepublikového charakteru a podpora talentovaných žáků

ROK ČERPÁNÍ 2022 Kód: 21/0849 Žadatel: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022 Stav žádosti: Poskytnuto Minimální požadované body: 75 Bodové hodnocení: 91 Transfer MO: N NÁKLADY 650 000 […]