Fyzika

  • Mgr. Lenka Plachtová
  • Mgr. Petr Říman
  • Mgr. Vít Schindler
  • Mgr. Jan Zehnal

Charakteristika předmětu

Předmět Fyzika je vyučován ve všech ročnících osmiletého gymnázia jako samosatný předmět. V primě, v kvartě a v kvintě jsou součástí výuky cvičení z fyziky, která jsou vyučována v nově vybavené laboratoři přírodovědných předmětů. Žáci v nich mají možnost realizovat laboratorní měření s využitím moderních měřicích prostředků, případně se věnovat hlubšímu pochopení a procvičení látky probírané v hodinách.
Cílem výuky fyziky je poznávání fyzikálních jevů a zákonitostí, hledání jejich vzájemných souvislostí, zkoumání příčin přírodních procesů a vztahů mezi nimi a osvojení si základní fyzikální terminologie. Výuka fyziky vede žáky k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy, k formulování, posuzování a ověřování hypotéz, podporuje jejich kritické myšlení, logické uvažování a vstřícnost k alternativním názorům a novým poznatkům.
V posledních třech ročnících studia je žákům, kteří projevují zvýšený zájem o studium fyziky, nabízen volitelný předmět Fyzikální seminář. V rámci výuky semináře mají žáci možnost hlouběji poznat vybrané partie fyziky a jejich vzájemnou provázanost, prohloubit si a procvičit své praktické dovednosti a v neposlední řadě jej v závěrečném ročníku studia využít při systematizaci, opakování a prohloubení učiva fyziky v rámci přípravy na maturitní zkoušku a na své další studium na vysokých školách přírodovědného nebo technického směru.

Vzdělávací program Kyvadlo v galerii Gong

V úterý 9. 5. první abecední polovina kvinty A navštívila galerii Gong, kde byl pro nás připraven zajímavý program. Tématem byla kyvadla a propojení fyziky a umění.

Zlepši si techniku 2023 – velký úspěch!

Dne 21. 4. 2023 se uskutečnilo na VŠB-TUO prezenční kolo soutěže Zlepši si techniku — soutěž v popularizaci přírodních věd a techniky. Proběhlo také vyhlášení výsledků korespondenčního kola soutěže, do které naši studenti zasílali doma připravená videa.
Pod vedením Mgr. Lenky Plachtové se soutěže zúčastnilo 14 studentů našeho gymnázia a s velkou radostí můžeme oznámit, že se naši popularizátoři umístili na stupni vítězů hned několikrát!

Turnaj mladých fyziků

Turnaj mladých fyziků je mezinárodní prestižní soutěž, ve které se každý rok řeší 17 otevřených fyzikálních úloh (aktuální úlohy: https://tmf.fzu.cz/tasks.php?y ).

Programování kvantových počítačů

V pátek 17. února 2023 se trojice odvážlivců z řad studentů s radostí ponořila do prohlubování svých znalostí informatiky a fyziky za pomoci zajímavé akce s názvem Programování kvantových počítačů.

Staňte se na jeden den vědkyní

Dne 10. února jsme se na Fakultě jaderné fyzikálně inženýrské ČVUT zúčastnily akce pořádané při příležitosti Mezinárodního dne žen ve vědě, který připadá na 11. února.

MOB Akademie – Region

Ve dnech 16.-19. 2. jsem se zúčastnil akce MOB Akademie s názvem Region, která měla za cíl vzdělat účastníky v tom, co všechno spravuje kraj a co může ovlivňovat.

Fyziklání 2023

V dnech 8.-12. února 2023 se čtyři týmy naší školy zúčastnily tradičního pražského Fyziklání.

Astronomická olympiáda 2022

V prosinci 2022 proběhlo školní kolo Astronomické olympiády. Jednalo se o 20. ročník této velmi zajímavé přírodovědné soutěže, kterou pravidelně řeší žáci naší školy. Na vyhodnocení školního kola jsme si museli vzhledem k velkému počtu soutěžících počkat až do začátku února.

Exkurze sext na FBI

V pátek 27. ledna navštívily obě sexty FBI. Bohužel, Federální úřad pro vyšetřování to nebyl. Snad příště… FBI aneb Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB nám nabídla další možnost, kam jít po ukončení našeho osmiletého studia.