Fyzika

Návštěva Malého světa techniky

V rámci zájmových dní mohli žáci naší školy navštívit zajímavé expozice v Dolní oblasti Vítkovic, a ukončit tak sérii akcí pořádaných sekcí fyziky v tomto školním roce.

Astronomický pátek

Dne 24. června se mohli studenti našeho gymnázia účastnit akce zvané „Astronomický pátek“, která se konala na Slezské univerzitě v Opavě.

Czech Rocket Challenge 2022

Tým našich rakeťáků z kvinty B pod vedením Mgr. Zehnala se v Brně zúčastnil soutěže Czech Rocket Challenge.

Energetická konference

V úterý 7. 6. se vybraní žáci naší školy zúčastnili 1. ročníku Energetické konference.

Úspěch žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh v Astronomické olympiádě

Dne 27. 5. proběhlo celostátní finále XIX. ročníku Astronomické olympiády. Ze zúčastněných 22 soutěžících v kategorii pro 8. a 9. třídy bylo 5 soutěžících z naší školy, tedy téměř čtvrtina. Na stupně vítězů se ale dostali „jen“ Stela Srpová (3. místo) a Matěj Hošek (2. místo), 1. místo obsadil Jan Herzig z Domažlic.

Vodík – fenomén budoucnosti

Všichni jsme už určitě slyšeli o vodíku, ale co vše o něm víme? Studenti kvinty A navštívili 29. 4. 2022 Velký svět techniky, aby se právě o něm dozvěděli co nejvíce.

Zlepši si techniku

Stejně jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili soutěže Zlepši si techniku pořádanou Vysokou školou Báňskou, kde soutěžící porovnávají své schopnosti formou čtyřminutových výkladů popularizující vědu.

Den reaktorového fyzika

Ve čtvrtek 7. dubna jsem se zúčastnil akce Den reaktorového fyzika, kterou pořádalo ČVUT v Praze.

Přírodovědné soutěže celorepublikového charakteru a podpora talentovaných žáků

ROK ČERPÁNÍ 2022 Kód: 21/0849 Žadatel: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022 Stav žádosti: Poskytnuto Minimální požadované body: 75 Bodové hodnocení: 91 Transfer MO: N NÁKLADY 650 000 […]

Kterak oktáva navštívila Art & Science 2021

Byť to mnohé z nás velice šokovalo, již druhý školní den (tedy 2. 9. 2021) jsme se s třídou vydali na festival pořádaný Vysokou školou báňskou zvaný Art & Science 2021.