International Masterclasses – vybraní žáci kvinty A zkoumali kosmické záření

Workshop začal přednáškou doktora Jiřího Grygara o vzniku observatoře a historii pozorování kosmického záření. Během ní jsme se dozvěděli o objevu kosmického záření a o nemalé roli, kterou v počátku jeho výzkumu hráli čeští badatelé.

Po přednášce a krátké pauze na oběd jsme se přesunuli k počítačům a zkusili si zpracovat vybraná data. Pomocí různých parametrů jsme se pokoušeli co nejlépe nasimulovat přílet částice, který jsme porovnávali s naměřenými daty.

Zpracovávání dat bylo zakončeno videokonferencí s vědci v řídícím středisku observatoře a ostatními školami, které se do projektu zapojily. Společně jsme dali dohromady svá data a pokoušeli se vysvětlit pozorované jevy.

Celý workshop nám přinesl vhled do práce vědců a do problémů, které se snaží věda s pomocí dat z této observatoře vysvětlit. Kromě toho jsme měli možnost pohovořit s účastníky z jiných zemí a dozvědět se, jak probíhá popularizace vědy za hranicemi České republiky.

Matěj Hošek, kvinta A