Europass

Každý, kdo absolvoval střední školu v České republice, může získat dodatek k osvědčení. Je to dokument, který doplňuje osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, konkrétně vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a vysvědčení o maturitní zkoušce.

Výhody dodatku k osvědčení:

  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).
  • Využijete ho při hledání práce, brigády nebo dalšího studia.
  • Na rozdíl od známek dodatek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. K určení evropské úrovně kvalifikace slouží převodník EQF a ISCED.
  • Dodatek k osvědčení v roce 2021 převádí procenta úspěšnosti maturity na známky.
  • Změny na dodatcích k osvědčení zachycují úlevy z maturit pro vybrané obory v roce 2021

Jak získáte dodatek k osvědčení?

Dodatek získáte dvojím způsobem:

  1. Při absolvování střední školy ho obdržíte rovnou se svým absolventským vysvědčením, maturitním vysvědčením nebo výučním listem. Více než polovina středních škol takto vydává dodatky pro více než 85 % všech absolventů středních škol.
  2. Zažádáte si o něj sami v databázi po vyplnění krátké online žádosti.

Více informací naleznete zde.