Deskriptivní geometrie

  • Mgr. Veronika Bartoňková

Charakteristika předmětu

Deskriptivní geometrie se v tomto školním roce nevyučuje.