Informatika

  • Mgr. Veronika Bartoňková
  • Mgr. Věra Gajdečková
  • Mgr. Helena Kratochvilová
  • Mgr. Ivan Tauber

Charakteristika předmětu

Předmětu informatika se v současné době věnujeme na nižším gymnáziu celkem 3 hodiny (2 v primě, 1 v kvartě), na vyšším gymnáziu 4 hodiny (po 2 hodinách v kvintě a sextě). Zájemci mohou navázat ve vyšším ročníku dvouhodinovým seminářem zaměřeným na programování.

Od školního roku 2022/23 v souvislosti se změnami rámcových vzdělávacích programů dochází k navýšení časové dotace na nižším gymnáziu (1 hodina v každém ročníku NG).

Cílem předmětu je, aby žáci rozuměli principům digitálních technologií, získali dovednosti potřebné k využití výpočetní techniky při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

Snažíme se také, aby se naši studenti orientovali ve světě informací a dovedli posoudit kvalitu informačních zdrojů a dokázali data vhodným způsobem zpracovat.

Se změnami RVP je v informatice kladen větší důraz na zkoumání řešitelnosti problémů, hledání jejich optimálních řešení a na zpracování dat.

K výuce využíváme dvě počítačové učebny, jejich vybavení stále rozšiřujeme. Studenti mají k dispozici 3D tiskárnu i řadu robotů a robotických stavebnic (Lego Mindsorms, mikro:bit s několika rozšířeními, mbot, ozobot),

V kroužku informatiky a programování studenti rozšiřují své dovednosti v oblastech, které je nejvíce zajímají. Pravidelně se účastníme soutěží v oboru robotiky a programování.

Robotiáda 2024

Páteční Regiojet 5:45 by mohl dostat čestné ocenění jako největší přepravce robotů v republice – už ve Svinově jsme viděli tlupy studentů s pečlivě zabalenými robotickými miláčky. Jen náš tým ve složení Tonda Papoušek, Adam Biolek, Jakub Chromý a David Papík měl ve svých zavazadlech schované tři.

Bobřík informatiky

Prvního února se na naši školu sjelo 29 nejlepších lovců Bobříka informatiky z našeho kraje.

Bobřík informatiky 2023

Tradiční podzimní lov bobříků je úspěšně za námi. Přestože úlohy byly letos dosti obtížné, devadesát našich studentů získalo potřebných 120 bodů, a stalo se tak úspěšnými řešiteli soutěže.

Soutěže na Volgogradské

Cílem projektu je uspořádat během roku 2023 čtyři soutěže z oblasti přírodních věd pro žáky základních a středních škol

Robotiáda Brno 2023

Když se Adam Biolek, Filip Mrhálek, Kuba Chromý a Tonda Papoušek na začátku ledna na Robotiádu přihlásili, netušili, kolik práce a nervů je příprava soutěžního robota bude stát. Naštěstí se ukázalo, že jsou nejen dobří konstruktéři i programátoři, ale také výborní kamarádi, kteří dokáží výborně spolupracovat.

Programování kvantových počítačů

V pátek 17. února 2023 se trojice odvážlivců z řad studentů s radostí ponořila do prohlubování svých znalostí informatiky a fyziky za pomoci zajímavé akce s názvem Programování kvantových počítačů.

Soutěž v programování

17. února 2023 se konalo na FEI Vysoké školy báňské okresní kolo soutěže v programování.