Informatika

  • Mgr. Veronika Bartoňková
  • Mgr. Věra Gajdečková
  • Mgr. Helena Kratochvilová
  • Mgr. Ivan Tauber

Charakteristika předmětu

Předmětu informatika se v současné době věnujeme na nižším gymnáziu celkem 3 hodiny (2 v primě, 1 v kvartě), na vyšším gymnáziu 4 hodiny (po 2 hodinách v kvintě a sextě). Zájemci mohou navázat ve vyšším ročníku dvouhodinovým seminářem zaměřeným na programování.

Od školního roku 2022/23 v souvislosti se změnami rámcových vzdělávacích programů dochází k navýšení časové dotace na nižším gymnáziu (1 hodina v každém ročníku NG).

Cílem předmětu je, aby žáci rozuměli principům digitálních technologií, získali dovednosti potřebné k využití výpočetní techniky při studiu, zaměstnání i v běžném životě.

Snažíme se také, aby se naši studenti orientovali ve světě informací a dovedli posoudit kvalitu informačních zdrojů a dokázali data vhodným způsobem zpracovat.

Se změnami RVP je v informatice kladen větší důraz na zkoumání řešitelnosti problémů, hledání jejich optimálních řešení a na zpracování dat.

K výuce využíváme dvě počítačové učebny, jejich vybavení stále rozšiřujeme. Studenti mají k dispozici 3D tiskárnu i řadu robotů a robotických stavebnic (Lego Mindsorms, mikro:bit s několika rozšířeními, mbot, ozobot),

V kroužku informatiky a programování studenti rozšiřují své dovednosti v oblastech, které je nejvíce zajímají. Pravidelně se účastníme soutěží v oboru robotiky a programování.

Soutěžíme v matematice a informatice

Rok realizace 2022 Kód: 21/0817 Žadatel: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy Oblast podpory: Oblast školství Název výzvy: Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 Stav žádosti: Poskytnuto Minimální požadované body: 75 Bodové hodnocení: 88 Transfer MO: N NÁKLADY 65 000 Kč POŽADOVANÁ ČÁSTKA […]

V kroužku informatiky nerdy nepotkáte

Ve čtvrtek odpoledne bývá v učebně IVT docela živo – můžeme zde vidět programátory, konstruktéry, grafiky, psavce všemi deseti, letos se zde rodí i elektronická verze Oktaviánu…