Konzultační schůzky – termíny

  • 13. 9. 2022 – školní řád, omlouvání absence, organizace školní roku od 17.00 hod.
  • 22. 11. 2022 – informace o výsledcích vzdělávání a chování žáků
  • 11. 4. 2023 – informace o výsledcích vzdělávání a chování žáků

Dále po předchozí domluvě v konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících (viz kontakty) nebo po dohodě dle potřeby.