Konzultační schůzky – termíny

  • 19. 9. 2023 – školní řád, omlouvání absence, organizace školní roku od 17.00 hod.
  • 21. 11. 2023 – informace o výsledcích vzdělávání a chování žáků
  • 16. 4. 2024 – informace o výsledcích vzdělávání a chování žáků
  • 20.6-2024 – informační schůzka pro rodiče nově přijatých žáků

Dále po předchozí domluvě v konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících (viz kontakty) nebo po dohodě dle potřeby.