Konzultační schůzky – termíny

  • 14. 9. 2021 – školní řád, omlouvání absence, organizace školní roku
  • 16. 11. 2021 – informace o výsledcích vzdělávání a chování žáků
  • 12. 4. 2022 – informace o výsledcích vzdělávání a chování žáků – od 17.00 hod.

Dále po předchozí domluvě v konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících (viz kontakty) nebo po dohodě dle potřeby.