Program GLOBE

GLOBE neboli Global Learning and Observation to Benefit the Environment je dlouhodobý vzdělávací program, do kterého je zapojeno více než 37 000 škol ze 123 zemí světa. V programu GLOBE žáci bádají o přírodě a pomáhají zlepšovat stav životního prostředí nejen v okolí své školy. Badatelské lekce a aktivity otevírají nové možnosti, jak realizovat výuku a zároveň se držet osnov. Žáci trénují výzkumné dovednosti, které využívají při realizaci vlastních terénních badatelských projektů. O svých aktivitách a zjištěních žáci informují místní veřejnost. Své výstupy sdílejí v mezinárodní databázi na www.globe.gov, kde jsou k dispozici všem (žákům, učitelům i vědcům).

Převzato z https://globe-czech.cz/cz