Přijímací zkoušky nanečisto

Pro uchazeče o studium z 5. tříd ZŠ organizujeme „Přijímací zkoušky nanečisto“. Žáci při nich vypracují test z matematiky a z jazyka českého, každý v rozsahu cca 25 min. Forma testu, způsob zadání a hodnocení bude podobný jako u testů na přijímacích zkouškách.

Co mohou uchazeči získat?

  • Vyzkouší si práci s testem podobným tomu, se kterým se setkají u přijímací zkoušky.
  • Zjistí, jaké formy úloh se v testech užívají.
  • Mohou si vyzkoušet časovou náročnost průběhu zkoušky.
  • Vyzkouší si, jaké to je skládat zkoušku v cizím prostředí.
  • Zkušení vyučující matematiky a jazyka českého podrobně vysvětlí způsob práce s testem a vysvětlí řešení jednotlivých úloh.
  • Získají zkušenosti, co by měli ještě procvičit na skutečné přijímací zkoušky.
  • Poznají vyučující, kteří jim budou zadávat „ostré“ přijímací zkoušky.
  • Mohou získat odpovědi na případné další dotazy o přijímacích zkouškách.

„Přijímací zkoušky nanečisto“ se konají v úterý 26. března 2024 od 15.00 hod.

Účastníci přípravných kurzů jsou přihlášeni automaticky. Ostatní uchazeči se mohou přihlásit na sekretariátu školy do 21. 3. 2024:

  • telefonicky: 597 582 610
  • emailem : info@gvoz.cz

Cena za „Přijímací zkoušky nanečisto“ pro ostatní uchazeče je 100 Kč, splatná v den konání akce.

Těšíme se na Vás a věříme, že tato akce podpoří úspěšné složení přijímacích zkoušek.