Francouzský jazyk

Charakteristika předmětu

Francouzština se na našem gymnáziu vyučuje jako druhý cizí jazyk v osmiletém cyklu vzdělávání od tercie do oktávy. Studenti se jazyku věnují celkem šest let a dosáhnou jazykové úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Druhý cizí jazyk mají studenti v rozvrhu třikrát týdně, v sextě je časová dotace předmětu navýšena na čtyři hodiny.

Erasmus+

Naše gymnázium je členem Konsorcia v oblasti školního vzdělávání v rámci programu Erasmus+.

Evropský den jazyků

Dne 25. 9. 2023 soutěžily tercie a kvarty na Evropském dni jazyků. Každá třída měla za úkol vytvořit několik týmů, přičemž v každém musel být alespoň jeden student německého, francouzského, ruského či španělského jazyka. Soutěž se odehrávala ve čtyřech místnostech, jež byly byla zasvěceny vždy jiné části Evropy.