Francouzský jazyk

Charakteristika předmětu

Francouzština se na našem gymnáziu vyučuje jako druhý cizí jazyk v osmiletém cyklu vzdělávání od tercie do oktávy. Studenti se jazyku věnují celkem šest let a dosáhnou jazykové úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Druhý cizí jazyk mají studenti v rozvrhu třikrát týdně, v sextě je časová dotace předmětu navýšena na čtyři hodiny.