Evropský den jazyků

Týmy z naší třídy, kvarty B, začínaly bojovat o prvenství na území Ruska a Francie. Čekalo nás poznávaní francouzských památek UNESCO, spojování přejatých slovních spojení z jazyka lásky do češtiny, skládání puzzle Jen počkej zajíci a kvíz o rusky mluvících zemích.

Dále jsme pokračovali do Španělska. Tento „boj“ se odehrával v počítačové učebně, kde si pro nás učitelé připravili testy o španělském jazyce.

Potom se kvarta B přesunula do střední Evropy. Pojmenovávali jsme hlavní města různých států, vyplňovali testy a spojovali slovenská slova s jejich českými ekvivalenty. Díky bohu, že spolužačka Áďa se slovenskými kořeny byla v našem týmu.

Poslední „bitva“ se odehrála na území Německa a Rakouska. Určovali jsme jména německých pokrmů a spojovali česká přejatá slova s jejich původním zněním. Po skládání puzzle s mapou Rakouska, našem posledním stanovišti, se celý tým shodl, že to byla zábava.

Všichni z kvarty B si to velmi užili. I když jsem neslyšela názory ostatních tříd, myslím si, že by byl podobný jako ten náš.

 

Kvarta B