Španělský jazyk

  • Mgr. Adéla Romanowská
  • Mgr. Monika Číhalová
  • Ph.D. Juana Bolek

Charakteristika předmětu

Španělštinu je na našem gymnáziu možné studovat jako druhý cizí jazyk, který je vyučován od tercie do oktávy. Po šesti letech studia absolventi dosahují jazykové úrovně B1. Cílem výuky je získat zájem žáků o studium cizího jazyka, vést je k pochopení jeho významu a praktického vlivu na budoucí profesní i soukromý život. Aby žáci mohli v tomto jazyce účinně komunikovat o běžných tématech, aby mohli navazovat společenské a osobní vztahy a naučili se porozumět kultuře a zvykům jiných lidí.

Druhý cizí jazyk je realizován od tercie do oktávy s tříhodinovou týdenní dotací, v sextě s čtyřhodinovou. V septimě a oktávě je možné si jako volitelný předmět vybrat Konverzaci ve španělském jazyce.

Do výuky jsou zapojováni rodilí mluvčí, pro zájemce z celé školy jsou organizovány zahraniční exkurze, účastníme se projektů mezinárodní spolupráce.

Quality Label 2022

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice s radostí oznamuje výsledky hodnocení žádostí o certifikát Quality Label 2022. I přes komplikace způsobené distanční výukou bylo v letošním roce hodnoceno rekordních 166 žádostí. Jedním z oceněných je i naše škola, konkrétně za projekt Todos distintos, todos España.

Andalusie je opravdu kouzelná

V pátek 21. 10. 2022 vyjelo téměř 100 studentů našeho gymnázia na desetidenní poznávací zájezd Kouzelná Andalusie.

El Día de los Muertos

1. a 2. 11. v Mexiku slaví El Día de los Muertos (Den mrtvých). Studentky 5. B na ukázku postavily ve vestibulu školy tradiční El Altar de los Muertos (Oltář mrtvých).

Kouzelná Andalusie

V příštím školním roce se v termínu od 21. 10. – 30. 10. 2022 uskuteční školní zájezd do jižního Španělska, do Andalusie.

eTwinning na naší škole

eTwinning je platforma, přes kterou mohou učitelé a žáci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.

Todos distintos, todos España 

Studenti španělštiny 6. B se v tomto školním roce zapojili do mezinárodního projektu e-Twinning – Todos distintos, todos España. V projektu spolupracují se studenty z Itálie, Francie a Portugalska a mezi sebou komunikují španělsky. Ve středu 20. 10. si vytvořili vlastní avatary a krátce se představili.