Podatelna

Veškerá podání, a to včetně  dokumentů v digitální podobě doručovaných na elektronických digitálních nosičích, je možné uskutečnit na adrese:

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
Volgogradská 2632/6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Úřední hodiny podatelny: Po – Pá  od 8.00  – 15.00

Elektronická adresa podatelny: gzab@po-msk.cz (maximální velikost zprávy 20 MB, formát přílohy DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO)

ID datové schránky: 9swj2ba

Další možnosti komunikace

Pro přímou komunikaci se zaměstnanci školy lze použít e-mailové adresy uvedené u kontaktů na jednotlivé osoby.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých škola přijímá dokumenty v digitální podobě:

  • USB Flash disk
  • CD ROM (CD/R, CD/RW)
  • DVD ROM (DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD ROM)

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Pokud je škole dodán dokument v digitální podobě v chybném datovém formátu, nebo který obsahuje škodlivý kód a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, škola dokument nezpracovává!

Pokud z takovéhoto dokumentu v digitální podobě nelze určit, kdo jej odeslal, škola dokument nezpracovává!

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu.

Bude-li škole doručen dokument neúplný anebo poškozený jak v analogové podobě, tak dokument v digitální podobě, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

Pokud z takovéhoto dokumentu nelze určit, kdo jej odeslal, škola dokument nezpracovává!